Μειώθηκαν οι καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις

agrotes

Μικρή μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με τις σημαντικότερες μεταβολές να καταγράφονται στο βαμβάκι, τη μηδική, τα αμπέλια, τις πορτοκαλιές και τα ροδάκινα – νεκταρίνια, καθώς και μείωση στον αριθμό των αιγοπροβάτων και των γαλοπούλων, καταγράφει η ετήσια  στατιστική έρευνα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία για το 2022 της ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωργικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 συγκριτικά με το 2021, αυξημένη ήταν η παραγωή στο σκληρό σιτάρι, τον αράβόσιτο, τα σταφύλια, τα πορτοκάλια, τα μήλα και τον ελαιόκαρπο, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στο ελαιόλαδο, στην τομάτα, στο βαμβάκι.

Αντίστοιχα, μειωμένη ήταν το 2022 η παραγωγή χοιρινού και αιγοπρόβειου κρέατος, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η παραγωγή μαλακού τυριού.

Οι σημαντικότερες μεταβολές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά και στην παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Η συνολικά καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το έτος 2022 ανέρχεται σε 28.959,7 χιλιάδες στρέμματα.

Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, κατανέμονται ως εξής:

− το 2022, οι αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση) καταλαμβάνουν το 56,6% της γεωργικής γης (16.381,6 χιλιάδες στρέμματα), οι κηπευτικές (καθαρή έκταση) το 1,6% (451,0 χιλιάδες στρέμματα), οι μόνιμες καλλιέργειες το 35,7% (10.348,1 χιλιάδες στρέμματα), ενώ το 6,1% (1.778,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση,

− το 2021, οι αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση) καταλαμβάνουν το 56,9% της γεωργικής γης (16.178,9 χιλιάδες στρέμματα), οι κηπευτικές (καθαρή έκταση) το 1,7% (493,5 χιλιάδες στρέμματα), οι μόνιμες καλλιέργειες το 36,2% (10.295,7 χιλιάδες στρέμματα), ενώ το 5,1% (1.451,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Οι μεταβολές στην έκταση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης μεταξύ των ετών 2021 και 2022 των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, σε σύνολο χώρας, είναι:− στο  σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 0,9% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με σκληρό σιτάρι ανήλθαν σε 3.127,8 χιλ. στρέμματα το 2021 και 3.155,2 χιλ. στρέμματα το 2022,

− στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 6,9% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αραβόσιτο ανήλθαν σε 906,9 χιλ. στρέμματα το 2021 και 969,1 χιλ. στρέμματα το2022,

− στο βαμβάκι, μείωση κατά 3,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με βαμβάκι ανήλθαν σε 2.628,2  χιλ. στρέμματα το 2021 και 2.540,7 χιλ. στρέμματα το 2022,

− στη μηδική, μείωση κατά 3,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με μηδική ανήλθαν σε 1.691,0 χιλ. στρέμματα το 2021 και 1.631,6 χιλ. στρέμματα το 2022,

− στα αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 1,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αμπέλια ανήλθαν σε 697,0 χιλ. στρέμματα το 2021 και 687,9 χιλ. στρέμματα το 2022,

− στις πορτοκαλιές, μείωση κατά 0,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ανήλθαν σε 277,8 χιλ. στρέμματα το 2021 και 277,3 χιλ. στρέμματα το 2022,

− στα ροδάκινα – νεκταρίνια, μείωση κατά 1,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ροδάκινα – νεκταρίνια ανήλθαν σε 371,3 χιλ. στρέμματα το 2021 και 365,8 χιλ. στρέμματα το 2022,

− στους ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 0,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ελαιώνες ανήλθαν σε 7.531,6 χιλ. στρέμματα το 2021 και 7.566,6 χιλ. στρέμματα το 2022.

Παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Οι μεταβολές στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, σε σύνολο χώρας, είναι:

− στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 1,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 934,6 και 945,8 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού αντίστοιχα,  − στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 6,8% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 1.090,5 και 1.164,8 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα,

− στο βαμβάκι, μείωση κατά 4,1% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 847,4 και 813,0 χιλ. τόνοι βαμβακιού αντίστοιχα,

− στην τομάτα, μείωση κατά 4,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 659,8 και 629,8 χιλ. τόνοι τομάτας αντίστοιχα,

− στα σταφύλια, αύξηση κατά 1,7% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 695,6 και 707,6 χιλ. τόνοι σταφυλιών αντίστοιχα,

− στον μούστο, μείωση κατά 4,9% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 263,7 και 250,8 χιλ. τόνοι μούστου αντίστοιχα,

− στα πορτοκάλια, αύξηση κατά 8,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 631,1 και 681,8 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών αντίστοιχα,

− στα μήλα, αύξηση κατά 8,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 301,5 και 327,0 χιλ. τόνοι μήλων αντίστοιχα,

− στον ελαιόκαρπο, αύξηση κατά 5,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 3.045,1 και 3.208,9 χιλ. τόνοι ελιών αντίστοιχα,

− στο ελαιόλαδο, μείωση κατά 4,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 255,7 και 245,4 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ