Με μισούς μαθητές τα σχολικά λεωφορεία

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τα μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

Σύμφωνα με αυτή,  στα σχολικά λεωφορεία θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να τηρούνται οι αποστάσεις, κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή άρα θα επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας, τα οχήματα θα απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, ενώ όσον αφορά στη μάσκα θα μπορούν να φορούν οι οδηγοί, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και  ιδιωτικής χρήσης, όπου μεταξύ άλλων επιτρέπεται η μεταφορά δύο  επιβατών, πλέον του οδηγού.

Τα μέτρα για την μετακίνηση των μαθητών

Ειδικότερα και όσον αφορά στα μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών η ΚΥΑ αναφέρει:

1.α.Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.

β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.

γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

  1. Οδηγοί οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
  2. Ειδικά για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ