Λένε όχι τα Πανεπιστήμια σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις

panepistimio arta

Την άρνησή τους να προχωρήσουν στη συγχώνευση ή κατάργηση τμημάτων διατρανώνουν τα πανεπιστήμια παρά τις εισηγήσεις του υπουργείου Παιδείας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για καταργήσεις Τμήματος-Τμημάτων ή συγχωνεύσεις με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων έδειξαν σχεδόν στο σύνολό τους απροθυμία να συναινέσουν στις προτροπές του υπουργείου, δηλώνοντας ότι δεν συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου τους. Εξαίρεση αποτελούν μόνο στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πρότεινε τη συγχώνευση του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με το τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών καθώς και τη μετονομασία  του τμήματος Στατιστικής και του Διεθνούς πανεπιστημίου που ζήτησε να  μεταφερθούν οι Σχολές Μηχανικών από τη  Θεσσαλονίκη στις Σέρρες.

Χαρακτηριστική είναι η εισήγηση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο αναφέρει ότι θεωρεί ομόφωνα ότι δεν συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα μεγάλο περιφερειακό ίδρυμα της χώρας με μακρά προσφορά στην ελληνική κοινωνία, υψηλές διακρίσεις και αναγνώριση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου αποτελούν στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της επιστημονικής πολυθεματικότητάς του. Όσον αφορά τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018 και σ’ αυτά εντάχθηκαν το προσωπικό και οι υποδομές του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, τα νέα προγράμματα σπουδών αυτών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και θα αξιολογηθούν, εφόσον κλείσουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι θετικό σε κάθε εθνική και διεθνή αξιολόγηση, με σαφή κριτήρια, αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των ανωτέρω διεθνών συνεργασιών.

Με αναφορά στα κριτήρια, τα οποία κυριαρχούν σε όλα τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης (rankings), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται μεταξύ των πέντε (5) κορυφαίων ελληνικών Πανεπιστημίων, τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και σε υψηλό επίπεδο μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ