Καταπέλτης για το Καρβουνάρι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος… Σε γραπτή απολογία Περιφέρεια, Σύνδεσμος και ανάδοχος

KARBOYNARI_1Τεράστιες ευθύνες  προκύπτουν για την αυτοδιοίκηση, τη διοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην κατασκευή, την παραλαβή και την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος αποτελεί πραγματικό καταπέλτη και αναδεικνύει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που συνοδεύουν την κατασκευή και λειτουργία και του συγκεκριμένου έργου.

Άλλωστε αυτή τη φορά πέρα από τις εξηγήσεις που ζητούνται καλούνται σε γραπτή απολογία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ο ανάδοχος λειτουργίας και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας.

Στην έκθεσή τους, η οποία προήλθε μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν προηγηθεί, καταγράφουν τραγικές ελλείψεις, σκόπιμες αστοχίες αλλά και ύποπτες παραβλέψεις και ουσιαστικά καλούν σε απολογία όλους τους φορείς που σχεδίασαν, κατασκεύασαν, παρέλαβαν και λειτουργούν τον ΧΥΤΑ.

Η έκθεση, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά απ’ αυτή που ανέδειξε με ένταση τα προβλήματα λειτουργίας στον ΧΥΤΑ του Ελληνικού, δημιουργεί πλέον πολύ σοβαρό πρόβλημα και δείχνει ότι τελικά κάτι δεν πάει καλά.

Στην προκειμένη περίπτωση εκθέτει πέρα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου,  τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων αλλά και την Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε – ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. – SPIDER ΥΠΗΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία του έργου.

Επιγραμματικά οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπιστώνουν:

•    Παραλαβή ημιτελούς-προβληματικού έργου

•    Παραλαβή, χωρίς έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας

•    Παράβαση πλείστων όρων της ΕΠΟ

•    Διαρροή στραγγισμάτων εκτός ΧΥΤΑ

•    Μεταφορά απορριμμάτων εκτός ΧΥΤΑ

•    Μη καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων

•    Ελλιπής στελέχωση

•    Ελλιπής τήρηση βιβλίων

Στην έκθεση των Επιθεωρητών, η οποία έχει κοινοποιηθεί προ δεκαημέρου στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στον Σύνδεσμο Διαχείρισης και όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι την έχουν αποσιωπήσει καταγράφονται λέξη προς λέξη τα πολύ σοβαρά προβλήματα που καθιστούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ επικίνδυνη για το περιβάλλον.

Ορισμένες από τις παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες:

«Η μελέτη, κατασκευή και παραλαβή μη λειτουργικών έργων/υποδομών (γεωτρήσεις) και η μη έγκαιρη λήψη μέτρων για την επίτευξη του σκοπού κατασκευής (έλεγχος διαρροής στραγγισμάτων), θέτει ζητήματα ορθότητας των στοιχείων μελέτης και κατασκευής τους, καθώς και νομιμότητας της παραλαβής αυτών»

Ο  Χ.Υ.Τ.Α. παρουσιάζει μελετητικές, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές αστοχίες και παραλείψεις, ημιτελείς κατασκευές, ανεπάρκεια έργων, απουσία ή/και ελλείψεις υλικών και μη εγκεκριμένες αλλαγές υλικών κατασκευής.

Η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις, και ανεξαρτήτως αιτιών και υπευθύνων προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ορισμένες από τις βασικότερες παρατηρήσεις- παραλείψεις που σημειώνονται είναι:

«Από το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής προκύπτει ότι η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου, παρατήρησε την αναγκαιότητα κατασκευής συμπληρωματικών έργων « … για την προστασία του έργου (κύτταρα) από τα όμβρια ύδατα (ιδιαίτερα κατά τις έντονες βροχοπτώσεις) και την κατάλληλη απομάκρυνσή τους.». Συνεπώς, έγκαιρα, είχε εντοπιστεί η ανεπάρκεια των υφιστάμενων έργων διαχείρισης των ομβρίων υδάτων ενώ προκύπτει ότι ουδέν νέο μέτρο πρόληψης πιθανών προβλημάτων ελήφθη, έκτοτε».

«Η μη κατασκευή των απαραίτητων και αναγκαίων έργων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα ομβρίων που εισρέουν στη μάζα των απορριμμάτων από τις επιφάνειες του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. έρχεται σε αντίθεση με τον όρο Δ2.3.1 της (25) σχετικής Απόφασης Ε.Π.Ο»..

«Η έγκριση μελετών έργων που δεν εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία τους και συνεπώς την προστασία του περιβάλλοντος, θέτει ζήτημα σωστής αξιολόγησης και εκτίμησης των έργων και των επιπτώσεων τους, από την περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή».

«Η συγκεκριμένη κατασκευαστική ανεπάρκεια και πιθανή σχεδιαστική αστοχία ενδεχομένως σχετίζεται με τα προβλήματα διαχείρισης των στραγγισμάτων. Από τα προαναφερόμενα τεκμαίρεται ότι τα έργα αποστράγγισης δεν κατασκευάστηκαν-ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και έρχεται σε αντίθεση με τους όρους Δ5 της (25) σχετικής Απόφασης Ε.Π.Ο..

Η μη τοποθέτηση συστήματος αποστράγγισης σε όλη την έκταση του κυττάρου κατά την κατασκευή αυτού και η μετάθεση της τοποθέτησής του παράλληλα με τη λειτουργία του έργου, έρχεται σε αντίθεση με τον όρο Δ4.25 της (25) σχετικής Απόφασης Ε.Π.Ο»..

 «Επίσης, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στον πυθμένα του κυττάρου και σε έκταση 100 m2, περίπου, υπήρχαν λιμνάζοντα στραγγίσματα (φωτ.13 & 14) και οι δεξαμενές ομογενοποίησης, αερισμού (2η) και επεξεργασμένων περιείχαν στραγγίσματα χωρίς να είναι πλήρως γεμάτες.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο λειτουργίας τα στραγγίσματα είχαν συγκεντρωθεί διότι το εγκατεστημένο σύστημα αποστράγγισης είναι ανεπαρκές για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων στραγγισμάτων, που παρήχθησαν λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών.

Τέλος, διαπιστώθηκε η ροή χρωματισμένων υγρών σε υδατόρεμα έκτος και κατάντη του χώρου του Χ.Υ.Τ.Α».

«Η παραλαβή ημιτελούς έργου θέτει ζήτημα ορθότητας της παραλαβής και νομιμότητας των ενεργειών της επιτροπής παραλαβής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο στο σύνολό του ποιοτικά και ποσοτικά, αν και μέλος της επιτροπής διατυπώνει σε αυτό, ουσιαστικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία του».

Ολόκληρη την Έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ