Καρτέλ στην πτηνοτροφία ερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

ptinotrofeiaΤην ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο της πτηνοτροφίας θα εξετάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεδρίασή της στις αρχές Οκτωβρίου μετά τα ευρήματα της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που καταδεικνύουν ότι μεγάλος αριθμός πτηνοτροφικών επιχειρήσεων συντόνιζε την επιχειρηματική του δράση αναφορικά τόσο με τον καθορισμό τιμών πώλησης των πτηνοτροφικών προϊόντων τους (δηλαδή του νωπού και κατεψυγμένου κοτόπουλου) προς το επόμενο επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού (χονδρέμποροι, σούπερ μάρκετ, ψησταριές, κρεοπώλες) όσο και με την κατανομή πελατείας μεταξύ τους.

Μάλιστα η εν λόγω οριζόντια σύμπραξη, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης, διήρκεσε από το 1996 έως το 2010 και υλοποιήθηκε κυρίως μέσω τακτικών συναντήσεων εκπροσώπων του κλάδου (εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και Σύνδεσμος της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας).

Η έρευνα διενεργήθηκε με αφορμή πληροφορίες, που περιήλθαν σε γνώση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με επικείμενη συντονισμένη αύξηση των τιμών των προϊόντων πολλών εταιριών του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), η οποία θα αποφασίσει, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει, στις αρχές Οκτωβρίου, για να εξετάσει αν συντρέχει παράβαση από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας των άρθρων 1 ν. 703/77 (όπως ίσχυε, ήδη), 1 ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ