Και από την Δευτέρα μηχανογραφικά

¸íáñîç óÞìåñá ôùí Ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ãéá ôá ÃåíéêÜ Ëýêåéá (ÃÅË).Óôéãìéüôõðá áðü åîåôáóôéêü êÝíôñï óôï 3ï Ëýêåéï Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, ÐáñáóêåõÞ 8 Éïõíßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων και από το υπουργείο παιδείας έγινε γνωστό ότι από την Δευτέρα ξεκινά η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, διαδικασία που διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο λύκειό τους από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr , να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ