Κ. Κυριαζής: Νέα ερωτήματα για τους ελέγχους στο νερό

Ένα περίπου 24ωρο μετά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις εξηγήσεις που δόθηκαν για το νερό της πόλης, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Κώστας Κυριαζής, επανέρχεται στο θέμα.

Και επανέρχεται για να δώσει διευκρινίσεις επί των δηλώσεων που έκανε προ ημερών αλλά και να θέσει μία σειρά ερωτημάτων προς την Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ.

Η παράταξη του Άρη Μπαρτζώκα, μέλος της οποίας αποτελεί ο Κώστας Κυριαζής, δεν αμφισβητεί την ποιότητα του νερού, αλλά ουσιαστικά αμφισβητεί ότι γίνονται οι έλεγχοι που προβλέπονται και η δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Ο Κώστας Κυριαζής που δέχθηκε και τα περισσότερα πυρά στην γραπτή του δήλωση αναφέρει:

Τις τελευταίες ημέρες, μετά την δήλωσή μου για το ότι δεν γίνονται έλεγχοι της ποιότητας του νερού από την ΔΕΥΑΙ, και επειδή δέχτηκα προσωπικά βέλη, που θεωρώ ότι είναι μειωτικά για το άτομό μου, παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία και εξηγώ γιατί έκανα την δήλωση περί ανυπαρξίας ελέγχων από την ΔΕΥΑΙ.

 1. Από 19/9/2017, ισχύει η Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

Η οδηγία είναι νόμος του κράτους

 1. Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, οι υπεύθυνοι ύδρευσης, όπως ορίζονται, μεταξύ άλλων υποχρεούνται:
 • να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της οικείας Π.Ε. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας.
 • να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.(Ως σημείο δειγματοληψίας, στο οποίο ελέγχεται η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού.)Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνοι ύδρευσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υποχρεωτικά λαμβάνουν δείγματα και στη βρύση των καταναλωτών, που χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού.
 1. Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση διενεργούνται σε εργαστήρια που πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ

Ειδικότερα τα ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλοι φορείς με τους οποίους τα ιδιωτικά εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLAtesting).

 1. Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας από τους υπεύθυνους ύδρευσης, της συλλογής των απαραίτητων στοιχείων ποιότητας και της αποστολής τους στο Υπουργείο Υγείας ανέπτυξε και λειτουργεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί στο σύνδεσμο http://ydor.edeya.gr/dashboard.Στόχος του ως άνω εγχειρήματος είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας σε ένα onlineσύστημα όπου τα δεδομένα θα καταχωρούνται από τους «υπεύθυνους» ύδρευσης και θα παράγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τους υπεύθυνους ύδρευσης, για το Υπουργείο Υγείας και την ενημέρωση των πολιτών. Το Υπουργείο Υγείας, ως καθ ύλην αρμόδιο για την ενημέρωση της Ε.Ε. για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της χώρας θα λαμβάνει συγκεντρωτικά τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος.
 2. Στις 22/6/2018 έρχεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, (θέμα 27 αρ. πρωτοκόλλου 3742) προς έγκριση, σχέδιο συμφωνητικού για την ανάθεση του ελέγχου της ποιότητας του νερού στη Χημική Υπηρεσία Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας) με αναδρομική ισχύ από 1-1-2018! (Το σχέδιο συμφωνητικού ήρθε στο ΔΣ για έγκριση, μετά τις ερωτήσεις που θέσαμε στο πρώτο δελτίο τύπου μας, για το αν γίνονται έλεγχοι, μετά την πρόσφατη διακοπή νερού.)

Θέτω λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα και αναμένω απάντηση από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.

Επίσης θέτω τα δεδομένα και τα ερωτήματα στην κρίση των Γιαννιωτών.

 • Αφού δεν υπάρχει ακόμα η σύμβαση, από 1-1-2018 μέχρι σήμερα, ποιος πραγματοποιεί τους ελέγχους του νερού;
 • Υπάρχει θέμα νομιμότητας της σύμβασης; Γίνεται να υπογραφεί με το Δημόσιο σύμβαση με ανάθεση που αναφέρεται σε ημερομηνία έξι μήνες πριν;
 • Από 19/7/2017 που άλλαξε ο νόμος, τι έχει κάνει η διοίκηση της ΔΕΥΑΙ για να τον εφαρμόσει;
 • Ποιο είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΙ και έχει αποστείλει στην οικεία Π.Ε.;
 • Ποιες και πόσες οι δειγματοληψίες που έγιναν τυχαία στο δίκτυο, σε σχολεία, νοσοκομεία, κλπ.;
 • Ποιες οι ενέργειες που έχετε κάνει για την πληροφόρηση του κόσμου μέσω διαδικτύου, τόσο στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ, όσο και στην ιστοσελίδα των Ε.Δ.Ε.Υ.Α (όπου η απουσία είναι εκκωφαντική) ως ο νόμος ορίζει;
 • Είναι πιστοποιημένο το χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΙ κατά το πρότυπο ENISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο όπως ο νόμος ορίζει; Αν ναι, γιατί δίνονται έξω οι έλεγχοι και σπαταλάται δημόσιο χρήμα; Αν όχι, γιατί έχετε αμελήσει να το πιστοποιήσετε; Έχει το προσωπικό που απαιτεί για να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση;

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ