Η INFOTRIP A.E απαντά για το Mobile Portal

WI-FIΗ ανώνυμη εταιρία «Εφαρμογές Έξυπνου Λογισμικού Κυκλοφορίας και Μεταφορών Ανώνυμος Εταιρία» με τον διακριτικό τίτλο INFOTRIP απάντησε με εξώδικη επιστολή της στο Epiruspost.gr σχετικά με το έργο του Mobile Portal που υλοποίησε στο Δήμο Μετσόβου.

Στην επιστολή της η εταιρία αναφέρει:

«Το έργο Mobile Portal για την ενημέρωση των πολιτών με στόχο την προώθηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Μετσόβου (Mobile Government) υλοποιήθηκε στο σύνολο του, ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε πλήρως στις 17/12/2009 από την ένωση εταιρειών DATA CONCEPT A.E.- INFOTRIP AE.

Ο Δήμος Μετσόβου παρέλαβε ποσοτικά και ποιοτικό το έργο με απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου. Όπως μπορεί να προκύψει από τα αρχεία εισόδου χρηστών στο δίκτυο το διάστημα μετά την οριστική παραλαβή του έργου έχει γίνει χρήση του συστήματος και του ασύρματου δικτύου, γεγονός που αποδεικνύει ότι το έργο έχει παραληφθεί και λειτουργούσε πλήρως κατά την περίοδο παραλαβής του και εγγύησης του.

Πλέον αυτού η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου, η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου (ΕΠΠΕ), η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, αλλά και η νυν διοίκηση είχε πλήρη γνώση του έργου και της πλήρους υλοποίησης του όπως προκύπτει από τις δράσεις δημοσιότητας που έλαβαν χώρα σε σχολεία του Δήμου Μετσόβου στα οποία παρουσιάστηκε το έργο και στις οποίες εκδηλώσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου.

Όλοι γνωρίζουν ότι το έργο παραδόθηκε ως έδει κατά τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και λειτούργησε πλήρως. Για τις δράσεις δημοσιότητας του εν λόγω έργο υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό που έχει παραδοθεί στο Δήμο Μετσόβου.

Κατά την οριστική παραλαβή του έργου μέχρι και σήμερα η κεντρική εφαρμογή του έργου βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mgovservices.com/metsovo/ (πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο). Στην εν λόγω διεύθυνση η ανάδοχος ένωση εταιρειών έχει προσθέσει πριν την παραλαβή του έργου το σύνολο του περιεχομένου που παρέδωσε ο Δήμος σε αυτή. Το σύνολο του περιεχομένου είχε ελεγχθεί από τον τότε αντιδήμαρχο της διοίκησης του Δήμου Μετσόβου.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα στον Δήμο Μετσόβου και την ανάδοχο ένωση εταιρειών, ο Δήμος Μετσόβου έδωσε νέα γραμμή σύνδεσης στο server τον Μάιο του 2011 μιας και μέχρι τότε λειτουργούσε σε ίp που είχε παραχωρήσει η ένωση των εταιρειών. Επιπλέον, της κεντρικής εφαρμογής και η Java εφαρμογή υλοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου και βασίστηκε στο περιεχόμενο του Mobile Site http://www.mgovservices.com/metsovo/. Τον Μάιο του 2011 ο Δήμος Μετσόβου πήρε από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, static ip προκειμένου να μπορεί η πλατφόρμα να λειτουργήσει και μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Κατά την παρουσίαση και την εφαρμογή του συστήματος έγινε βιντεοσκόπηση η οποία εστάλη ως όφειλε η αναθέτουσα αρχή στην διαχειριστική αρχή η οποία μετά από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών αποδέχτηκε τον φάκελο του έργου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, φυσικά πρόσωπα και όργανα της αναθέτουσας, γνωρίζουν ότι το έργο ως προμήθεια και υπηρεσίες έχει παραδοθεί σύμφωνα με την σύμβαση, παραληφθεί προσηκόντως και λειτουργήσει και ήδη από το 2009 ουδείς εκ των αρμοδίων, αλλά και από την αναθέτουσα έχει εκφραστεί κατά της εταιρίας μας ή της αναδόχου εν γένει για οιοδήποτε θέμα πλημμελούς ή ελλιπούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων πέραν του αιτήματος για μεταφορά του συστήματος σε νέα γραμμή σύνδεσης κάτι που έγινε από την ένωση εταιρειών πέρα και εκτός των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Άπαντα τα ανωτέρω είναι σε όλους γνωστά ιδία στους εμπλεκόμενους φορείς και ευκόλως διαπιστούμενα από έλεγχο όλων των σχετικών εγγράφων, πρωτοκόλλων, φακέλων, αρχείων και οπτικοακουστικού υλικού. Τέλος επισημαίνουμε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και οριστικό παραδοθεί και παραληφθεί ήδη από το 2009 και πλήρως εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και με έλεγχο νομιμότητας αυτού, ενώ παραδόθηκε με εγγύηση. Μετά ταύτα η ανάδοχος ένωση σήμερα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα της λειτουργίας του έργου και ουδέποτε εδέχθη οιοδήποτε αίτημα ή αναφορά σχετικώς από το Δήμο για μετασυμβατική συνεργασία.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ