Ικανοποιητική στην Ήπειρο η διαχείριση απορριμμάτων

TATIANA_KALOGIANNHΣτη Διημερίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με θέμα: «Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», που έγινε στην Αθήνα, παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων και υπεύθυνη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη.

Δημιουργική και αποτελεσματική συζήτηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ ειδικευμένων εισηγητών από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασαν την εμπειρία των χωρών τους σε δόκιμες και επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΟΣΔΑ, δικαιούχων Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων και διαχειριστών έργων Περιβάλλοντος της χώρας μας.

Στην παρέμβαση της η κ. Καλογιάννη αναφέρθηκε στα παρακάτω:

· Τόνισε την ανάγκη η συνάντηση αυτή να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω εποικοδομητικές συνεργασίες με μεταφορά της προηγμένης τεχνογνωσίας όσον αφορά την υλοποίηση του πλήρη κύκλου των συναφών έργων που διαθέτει η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, προς τις Περιφέρειες της χώρας μας, οι οποίες διακρίνονται για τη θέληση, την επιμονή αλλά και τον ορθολογικό σχεδιασμό των έργων που αφορούν την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων – ΠΕΣΔΑ.

· Υπενθύμισε στον Υπουργό ΠΕΚΑ, την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου, να ενσωματώσει σε μία πρόταση χρηματοδότησης και υλοποίησης την αποκατάσταση των 38 υπολειπόμενων ΧΑΔΑ στη γεωγραφική της αρμοδιότητα, και πρότεινε η «καλή πρακτική» αυτή να ακολουθηθεί για το σύνολο των ΧΑΔΑ της χώρας ώστε να εξαλειφθεί η απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργεί η συνεχιζόμενη λειτουργία και μη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

· Σημείωσε ότι: Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου είναι σταθερά προσανατολισμένη, σε πλήρη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην Κοινοτική αλλά και Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία στα:

o Προώθηση δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικής φύσεως δραστηριότητες επίδειξης καλών πρακτικών.

o Ανακύκλωση, με προώθηση και της διαλογής στην πηγή.

o Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του μεγάλου οργανικού κλάσματος των αποβλήτων είτε μέσω ανάκτησης υλικών ή μέσω παραγωγής ενέργειας, κάτι που εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη του 2012.

«Είναι αλήθεια, ότι έχουμε ακόμη δρόμο ανηφορικό και δύσκολο για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Κυρίως όμως θα πρέπει να εξασφαλίζουμε μέσω της εφαρμογής τεχνικά άρτιων και επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων αλλά και κυρίως σε κλίμα κοινωνικής συναίνεσης σαν αποτέλεσμα νηφάλιου και ουσιαστικού διάλογο, χωρίς λαϊκισμούς, εμμονές και προκαταλήψεις, την σκοπούμενη περιβαλλοντική προστασία» δηλώνει η κ. Καλογιάννη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ