ΙΚΑ: «Δεύτερη ευκαιρία» για ένταξη στις 100 δόσεις

IKA NEW

IKA NEW

Κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, των οφειλετών που την έχασαν χωρίς δική τους ευθύνη θα καταβάλλουν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ, βάσει των εντολών που έχουν από τη διοίκηση.

Το ΙΚΑ πληροφορεί τους οφειλέτες ότι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η ηλεκτρονική ενημέρωση των οφειλετών είναι άμεση και σε 24ωρη βάση. Αναγνωρίζοντας τόσο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν το καλοκαίρι 2015, όσο και τη μη εξοικείωση της πλειονότητας των οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενημέρωσε τους οφειλέτες ότι δύνανται να διατηρήσουν τη ρύθμιση που απώλεσαν, υπό την προϋπόθεση να καταβάλουν ορθά τα απαιτητά ποσά μέχρι τις 30/09/2015.

Ακολούθησε και σχετική εξατομικευμένη ενημέρωση των οφειλετών μέσω e-mail που απεστάλησαν στις 22/9/2015 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε οφειλέτη.

Από τις 08/04/2015, τέθηκε σε εφαρμογή μία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω των οποίων δίνεται στους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους μέσω διαδικτύου, να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα τους, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή και, επιπλέον, να καταβάλλουν μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα απαιτητά ποσά από καθυστερούμενες οφειλές.

Επίσης έχει τεθεί σε εφαρμογή η άμεση αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος αυθημερόν σε κάθε οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εις βάρος του οποίου καταλογίζεται νεότερη οφειλή από τους αρμόδιους φορείς.

Κατά πάγια τακτική, για το σύνολο των οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ