ΙΓΜΕ: Καταγραφές στα πέτρινα γεφύρια

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου του ΙΓΜΕ δύο σημαντικά προγράμματα τα οποία αφορούν τα Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου και την αντιμετώπιση σοβαρών υδροδοτικών προβλημάτων σε ορεινούς δήμους αντίστοιχα.

Όπως δήλωσε στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ευάγγελος Νικολάου αναφορικά με το πρόγραμμα των Γεφυριών οι Δήμοι έχουν ήδη ξεκινήσει να καταθέτουν τις προτάσεις τους για προβλήματα που έχουν εντοπίσει σε Πέτρινα Γεφύρια που βρίσκονται στα όριά τους.

Το έργο που θα πραγματοποιηθεί χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ και στόχος είναι ο εντοπισμός και τη περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών των γεφυριών που έχουν υποστεί ζημιές, από τη διαβρωτική δράση των χειμάρρων ή των ποταμών και η υπόδειξη των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται όμως και καταγραφή των υδρευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί Δήμοι της Ηπείρου.

Σύμφωνα πάντα με τον προϊστάμενο του ΙΓΜΕ Ευάγγελο Νικολάου στόχος του έργου είναι η επίλυση υδρευτικών προβλημάτων που συνδέονται με τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα υδροδοτήσεων των Δήμων από υπόγειους υδροφορείς.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθούν υδρογεωλογικές αναγνωρίσεις στις περιοχές ενδιαφέροντος (μόλις το επιτρέψει ο καιρός) και θα διατυπωθούν προτάσεις επίλυσης των υδρευτικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, ενώ σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται υδρομαστευτικά έργα (όπως γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις κλπ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ