Οι ζωοπανηγύρεις ξανάρχονται!!!

GIDIAΤρεις μήνες προθεσμία έχουν τα αρμόδια υπουργεία για να θεσμοθετήσουν τη νόμιμη λειτουργία υπαίθριων αγορών ζώντων ζώων με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Αυτό ορίζει μεταξύ όλων των άλλων διατάξεων ο νέος νόμος 4056/2012 που ψηφίστηκε στη Βουλή για την κτηνοτροφία.

Πιο συγκεκριμένα. το άρθρο 18 αναφέρει το εξής:

«Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την εμπορία ζώντων ζώων σε υπαίθριες αγορές, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, τους χώρους παραμονής των ζώων, τους υγειονομικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα προς πώληση ζώα και οι εκτροφές από τις οποίες προέρχονται, τις συνθήκες ευζωίας κατά την παραμονή τους και τη μεταφορά από και προς την υπαίθρια αγορά, τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, την διαδικασία ελέγχου, τις κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Στις βασικές προθέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι και η μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η δημιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων, καθώς και η εξαίρεση από την κατεδάφιση και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ