Η Περιφέρεια προχωρά τα δικό της Πάρκο

alekos kaxrimanis

Με μία μακροσκελή επιστολή απαντά ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης στον Δήμο Άρτας με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου στην Ήπειρο.

Ο Δήμος Άρτας ζητά να προχωρήσει η ίδρυση του Πάρκου με Κέντρα Καινοτομίας Κρέατος, Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και Αρωματικών Φυτών.

Καλεί δε την Περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία να χρηματοδοτήσουν άμεσα τα απαραίτητα έργα και υποδομές για τη δημιουργία και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.Τ.Π.Η.).

Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του επισημαίνει ότι η ίδρυση τριών κέντρων με τα ανωτέρω αντικείμενα που προωθεί προς υλοποίηση η Περιφέρεια, αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας στις 11/7/2017, δηλαδή πολύ νωρίτερα από την ψήφιση του νόμου 4559/2018 που προβλέπει την ίδρυση του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου.

Ακόμη και αν η «ταύτιση» των τριών  παραγωγικών δραστηριοτήτων πρόκειται για σύμπτωση, δεν παύει να αναιρεί ισχυρισμούς  περί δήθεν πρόθεσης της Περιφέρειας να υποβαθμίσει το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο Άρτας, καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει  προηγηθεί  χρονικά σε επίπεδο αποφάσεων, μελετών, αλλά και σε  οργανωτικά ζητήματα.

 Είναι ευνόητο πως ο προγραμματισμός της Περιφέρειας είναι ανεξάρτητος  του Πανεπιστημίου, το οποίο μπορεί να κάνει το δικό του σχεδιασμό, δίχως να επηρεάζεται ή να εξαρτάται από τις αποφάσεις άλλων φορέων.

Και συνεχίζει:

Η επιλογή για τη λειτουργία των Κέντρων του Κατσικά ή της Κόνιτσας δεν είναι απόρροια πολιτικής επιλογής, αλλά  λειτουργικών δεδομένων. Στον Κατσικά υπάρχει διαθέσιμο αγρόκτημα με κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ερευνητικό κέντρο, λειτουργεί εκεί η Γαλακτοκομική Σχολή και επιπλέον υπάρχουν  εγκαταστάσεις  στις οποίες εκτρέφονται  ζώα για γενετική βελτίωση.  Η προοπτική– όπως έχει ανακοινωθεί κατ΄ επανάληψη- είναι στον ίδιο χώρο να  ιδρυθεί  πιλοτικά και αγορά τοπικών προϊόντων.

Η Κόνιτσα – στην οποία  μελετάται να ιδρυθεί παράρτημα του Ερευνητικού Κέντρου για τα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά- είναι   περιοχή στην οποία κατ΄ εξοχή παράγονται πολλά αυτοφυή  είδη και γειτνιάζει με το Ζαγόρι και την περιοχή Βίκου, η οποία στο παρελθόν ήταν γνωστή για τους «Βικογιατρούς».

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρούμε ότι με  το αίτημά σας  για λειτουργία του  Πρότυπου Αγροδιατροφικού Πάρκου Ηπείρου, με  τρία κέντρα για τα οποία ήδη  άλλες υπηρεσίες και φορείς εργάζονται επί δύο και πλέον χρόνια, ουσιαστικά επιχειρείται η ακύρωση της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Περιφέρεια ή στην ιδανικότερη περίπτωση στην ενσωμάτωσή της στο Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο.

Μια τέτοια προοπτική όμως δεν βοηθά ούτε την έρευνα, ούτε την καινοτομία και το σημαντικότερο  δεν καλύπτει όλο το φάσμα του πρωτογενούς τομέα, καθώς το εν λόγω Πάρκο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς που έχει ανάγκη η περιοχή και ειδικά της Άρτας, όπως π.χ. για τις φυτικές, δενδροκομικές καλλιέργειες, τη μελισσοκομία, τη χοιροτροφία κλπ, προτάσεις που μπορεί να είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το Δημοτικό σας Συμβούλιο.

Επισημαίνουμε δε, ότι τα Κέντρα Καινοτομίας απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους αγρότες- παραγωγούς, εν αντιθέσει με το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το οποίο σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη έχει κυρίως εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό χαρακτήρα των σπουδαστών της Γεωπονικής Σχολής.

 Η ίδρυση του  Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, όπως και στην απόφασή σας αναγράφεται,  περιλαμβάνεται στο ν. 4559/2018  που έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και είναι ενταγμένη ρητά στις αρμοδιότητες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να προβλέπεται ή να συνδέεται με την παραμικρή «εμπλοκή» της Περιφέρειας ή του Δήμου Αρταίων.

Ως εκ τούτου το αίτημά σας για «άμεση χρηματοδότηση» των έργων και υποδομών- αορίστως και χωρίς κανέναν προϋπολογισμό βάσης-  σωστά μεν απευθύνεται στα αρμόδια Υπουργεία, καταχρηστικά όμως  στην Περιφέρεια Ηπείρου, εξαιρώντας μάλιστα από την «υποχρέωση» αυτή το Δήμο σας,  ο οποίος προκάλεσε τη συγκεκριμένη συζήτηση  και ο οποίος βεβαίως μπορεί να διεκδικήσει την ένταξη των έργων που θα απαιτηθούν σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο,  την οποία   ο Δήμαρχος εισηγήθηκε στο Δημοτικό σας Συμβούλιο.

Εν κατακλείδι ο Περιφερειάρχης αναφέρει:

1.            Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια που αναλαμβάνεται για την ανάπτυξη του τόπου και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

2.            Ο προγραμματισμός και οι δράσεις της καθορίζονται από τα συλλογικά της όργανα σε συνεργασία,  αλλά  όχι κατ΄ απαίτηση άλλων φορέων.

3.            Τα Ερευνητικά Κέντρα που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο ως προς το μελετητικό τους αντικείμενο θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά δεδομένα, μακριά και έξω από τοπικιστικές αντιλήψεις. Επισημαίνουμε ότι  για  το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι πρόκειται να  λειτουργήσει στην περιοχή της Άρτας.

4.            Το αντικείμενό τους δεν επηρεάζει τις δράσεις του Πρότυπου Τεχνολογικού Αγροδιατροφικού Ηπείρου, οι οποίες – όταν αυτό λειτουργήσει- μπορούν να αναπτυχθούν σε πλήθος άλλων τομέων, που έχουν ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης, κάτι που  σήμερα κατά γενική ομολογία δεν υπάρχει στον αναγκαίο βαθμό.

5.            Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα θεσμοθετημένα όργανά του, εν τέλει είναι εκείνο που αποφασίζει  και εκείνο  που θα προτείνει τα αναγκαία έργα.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ