Η Φωτεινή Αραμπατζή για τις ευκαιρίες της ελληνικής κτηνοτροφίας

agrotiko xeimonas

agrotiko xeimonas

Η ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί μια «αναξιοποίητη ευκαιρία», η δυνητική δυναμική της οποίας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάταξη της αγροτικής οικονομίας και τη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής.

Το διαφορικό πλεονέκτημα της χώρας μας στην ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων, που συντελεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας χάρη στη μοναδική βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γης αλλά και το γεγονός ότι το 38% των αγροτικών εκτάσεων στη χώρα μας είναι βοσκότοποι, πιστοποιούν την αναπτυξιακή προοπτική.

Η Νέα Δημοκρατία, με μια σειρά πολιτικών, όπως η αναγνώριση σε επίπεδο ΕΕ του νέου ορισμού των βοσκοτόπων και ο σύννομος πολλαπλασιασμός τους, η αύξηση των άμεσων ενισχύσεων κατά 150 εκ. ευρώ τον χρόνο υπέρ της κτηνοτροφίας, οι στοχευμένες συνδενδεμένες ενισχύσεις (κτηνοτροφικά ψυχανθή, διπλασιασμός ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο γάλα), σε συνδυασμό με τον στρατηγικό σχεδιασμό των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 έθεσαν το πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, με διπλή στόχευση:
• Κοινωνική, ως πολιτική ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού απομακρυσμένων περιοχών.
• Οικονομική, ως πολιτική αξιοποίησης της δυναμικής, που έχουν εμβληματικά μας προϊόντα, όπως το γάλα, το κρέας και η φέτα.

Οι παραπάνω στόχοι αποτυπώθηκαν και διασφαλίστηκαν με μία σειρά μέτρων του Π.Α.Α. 2014–2020, η βασική φιλοσοφία των οποίων εμπνεόταν και εστίαζε στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, όπου ασκείται η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η μείωση της φτώχειας και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Κύριοι άξονες, αφενός η παραμονή των αγροτών-κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο και η ενίσχυση των υποδομών και των μέσων για την βελτίωση της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στην μεταποίηση. Αφετέρου, η δημιουργία μιας σειράς υποδομών και παροχής κινήτρων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα ζωής στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, να διευρυνθεί ο κύκλος της οικονομικής τους δραστηριότητας με αφετηρία την γεωργία και την κτηνοτροφία και να θωρακιστεί η κοινωνική συνοχή.

Η υποστήριξη, για παράδειγμα, των κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε περιοχές με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους (Υπομέτρο 6.2), στόχο έχει την παραμονή των κατοίκων δημιουργώντας απασχόληση-μια τουλάχιστον θέση εργασίας-και εισόδημα. Έτσι η σύνδεση της γεωργικής δραστηριότητας με τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, την γαστρονομία, η δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων, χώρων αναψυχής και εστίασης (προγράμματα Leader), ολοκληρώνουν τον σκοπούμενο «κύκλο» παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, ενώ ταυτόχρονα δίνουν «ταυτότητα» στα προϊόντα και προστιθέμενη αξία. Ακόμη, οι προβλεπόμενες δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η προώθηση των ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές (Υπομέτρο 7.3), για προσβασιμότητα σε χώρους και υπηρεσίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ολοκληρώνουν τον «κύκλο» εισοδηματικής και κοινωνικής πολιτικής ενθάρρυνσης.

Εξίσου σημαντική, η διασφάλιση και στοχευμένη διάθεση της εξισωτικής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων, ως αντιστάθμισμα για την οικονομική επιβάρυνση, που απαιτεί η άσκηση της δραστηριότητάς τους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Μία αποζημίωση, που δυστυχώς, στα χρόνια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ξοδεύεται οριζόντια, διαστρεβλώνοντας την στρατηγική στόχευση προστασίας της ορεινότητας και μειονεκτικότητας, με μικροπολιτικές σκοπιμότητες, μια αποζημίωση, που ξοδεύεται εμπροσθοβαρώς διακινδυνεύοντας να μειωθούν δραματικά τα διαθέσιμα χρήματα τα επόμενα χρόνια.

Μια σειρά ευκαιριών, δυστυχώς αναξιοποίητων, όπως και το σύνολο των μέτρων και των κοινοτικών κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που «λιμνάζουν» στα συρτάρια λόγω της αβελτυρίας και της διαχειριστικής ανεπάρκειας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αυτή η εικόνα θα αλλάξει.
Η ΝΔ γνωρίζει, θέλει και μπορεί!

-Η Φωτεινή Αραμπατζή είναι υπεύθυνη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ