Η επανεκκίνηση της οικονομίας περνά από το Επιχειρηματικό Πάρκο

TSIROGIANNISΓράφει: Χρήστος Τσιρογιάννης

Η ψήφιση του πρόσφατου νόμου 3982/11 (ΦΕΚ 143 Α’) για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (Επ.Πα) στοχεύει στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της απασχόλησης, τη ρύθμιση της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της ανάπτυξής τους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις από τη χρήση κοινών υποδομών.

Έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας και παράλληλα διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, αφού παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της επιχειρηματικής δράσης σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι τα logistics, τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται µε εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, το εμπόριο εξαιρουμένων των εμπορικών κέντρων, καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.

Με αφορμή την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, θεωρώ ότι η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου (Επ.Πα) στο Νομό Άρτας, είναι απαραίτητη διότι:

· Λόγω της θεσμοθέτησης ως Εθνικού πάρκου του Αμβρακικού κόλπου και των Τζουμέρκων, αλλά και των απαιτούμενων αποστάσεων από οικισμούς και πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υπάρχουν δεσμεύσεις κατά την χωροθέτηση επιχειρηματικών μονάδων.

· Λόγω της αναμενόμενης ολοκλήρωσης της Ιονίας οδού στα επόμενα χρόνια και τη σύνδεσής της με την Εγναντία οδό, αίρεται η απομόνωση της περιοχής μας.

· Από τους Νομούς της Ηπείρου μόνο ο Νομός Άρτας δεν έχει Επ.Πα, αν και βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση.

· Είναι ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και έχουν γίνει αρκετές ενέργειες δημιουργίας Επ.ΠΑ από φορείς όπως Επιμελητήριο, Νομαρχία (από το έτος 1983).

· θα αποτελέσει πόλο ανάπτυξης της περιοχή μας, διότι θα δημιουργηθεί ένας χώρος κατάλληλος για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχοντας μια οργανωμένη υποδομή για την εγκατάσταση μιας μονάδας.

Τα πλεονεκτήματα & οφέλη για τις Επιχειρήσεις, τους Πολίτες και τον Δήμο Φιλοξενίας του Επ.Πα. είναι:

Ø Συγκέντρωση επιχειρήσεων – πληρέστερος έλεγχος – ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ρύπανσης περιβάλλοντος – απελευθέρωση γης για άλλες χρήσεις. Ορθολογική χωροταξία και προστασία του περιβάλλοντος.

Ø Διευκόλυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και προσέλκυση επενδύσεων

Ø Μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης. Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κυρίως για τους δημότες του Δήμου φιλοξενίας του Επ.Πα. με αποτέλεσμα τη συγκράτηση των κατοίκων στην περιοχή

Ø Αύξηση παραγωγικότητας & ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – μείωση του λειτουργικού κόστους αυτών

Ø Πληρέστερη αξιοποίηση και απορρόφηση κοινοτικών και εθνικών πόρων. Πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο (+5% επιχορήγηση) για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός Επ.Πα.

Ø Μείωση της γραφειοκρατίας κατά την αδειοδότηση (δεν απαιτείται Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Άδεια Εγκατάστασης)

Ø Αυξημένα έσοδα για τον οικείο Δήμο (λόγω είσπραξης των δημοτικών τελών, τέλη από απορρίμματα, ύδρευση, αποχέτευση) από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός Επ.Πα.

Ø Δημιουργία υποστηρικτικών επιχειρήσεων στα πέριξ εκτός του Επ.Πα., όπως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις, συνεργεία οχημάτων, τράπεζες κ.α.

Ø Θα αποτελέσει πόλο ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και επιπλέον θα αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου φιλοξενίας του Επ.Πα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στον Νομό Άρτας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί στον αστικό ιστό, μιας και δεν υπάρχει καμία οργανωμένη μορφή συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου στο Νομό Άρτας, κρίνεται ως επιτακτική και αναγκαία, διότι θα βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα στην περιοχή μας και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δεδομένου και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει.

Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική είναι η επιλογή της βέλτιστης χωροταξικά θέσης του Επ.Πα., λαμβάνοντας όμως υπόψη και την γνώμη της τοπικής κοινωνίας όπου θα φιλοξενηθεί το Επ.Πα.

Κλείνοντας, θεωρώ ότι η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου στην Άρτα, θα αποτελέσει έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επανεκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον νομό μας και κατά συνέπεια και της ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας.

Χρήστος Τσιρογιάννης

πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

Μέλος της μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος – Οικολογίας – Ενεργειακών Θεμάτων του ΤΕΕ Ηπείρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ