Οι Δήμοι αποσαφηνίζουν ποιοι εξαιρούνται της διαθεσιμότητας

MANITAKHSΜεμονωμένες επιστολές καταφθάνουν στους 325 δήμους της χώρας από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τις οποίες ζητείται εντός της σήμερον να αποσαφηνίσουν ποιοι υπάλληλοι εξαιρούνται και ποιοι εντάσσονται στο μέτρο της διαθεσιμότητας προκειμένου να καταρτιστούν ανάλογα και οι μισθολογικές καταστάσεις.

Το υπουργείο με το επίμαχο έγγραφο, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά και υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Στεφάνου, ζητά ανάλογα με την κάθε περίπτωση να σταλούν, και μάλιστα εντός της ημέρας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία απαιτούνται προκειμένου να πιστοποιηθεί η κατάσταση με τους υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.

Σημειωτέον ότι για τις περιπτώσεις που δεν έχουν σταλεί τα στοιχεία, το υπουργείο προχώρησε στη διαγραφή όλων των ΙΔΑΧ ΔΕ, ανεξαρτήτως αν πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου διαθεσιμότητας.

Η επίσπευση των στοιχείων κρίνεται αναγκαία, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, «προκειμένου να καταρτιστούν άμεσα οι μισθολογικές καταστάσεις με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης». Επίσης υπογραμμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν εντός της επομένης από την κοινοποίησης της επιστολής στις οικίες Διευθύνσεις Οικονομικού, κατάσταση με τα στοιχεία των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε αρκετές επιστολές το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητεί να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία ακόμη και για τις περιπτώσεις δήμωνπου τα έχουν ήδη στείλει. Και αυτό γιατί σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που έχουν καταγραφεί από το μητρώο υπαλλήλων και από εκείνα της λίστας που έχουν στείλει δήμοι. Στις περιπτώσεις αυτές ζητείται από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού των δήμων να κοινοποιηθούν αιτιολογημένα οι λόγοι για τους οποίους εξαιρέθηκαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.

Πάντως από τη πρόσφατη συνάντηση που είχε το προεδρείο της ΚΕΔΕ με τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαφαίνεται ότι η επικαιροποίηση των κενών θέσεων από δήμους θα βοηθήσει προκειμένου να συμπεριληφθούν άμεσα στην γενική καταγραφή και να τοποθετηθούν το ταχύτερο δυνατόν σε πολλές από αυτές οι προς μετακίνηση υπάλληλοι των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που τα επικαιροποιημένα στοιχεία δεν συγκεντρωθούν άμεσα , υπάρχει ο κίνδυνος το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και προέρχεται από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση να μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου οι οποίες ήδη έχουν καταγράψει και αποστείλει τα κενά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ