Η ΑΣΥ κάνει τον απολογισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

panepistimiako ioanninon

Οι συνθήκες νοσηλείας χειροτέρευσαν, χειροτέρευσαν όμως και οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Αυτό επισημαίνει η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με αφορμή τον απολογισμό που έκανε η διοίκηση πριν από δύο βδομάδες περίπου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσε αναφέρεται:

Η διοίκηση  εστίασε σε 4 ζητήματα: 1ον  την επιστροφή σε αριθμούς εξυπηρέτησης ασθενών στο επίπεδο του 2019, 2ον την ενίσχυση με προσωπικό, 3ον την αύξηση του προϋπολογισμού του ΠΓΝΙ  και 4ον τα έργα αναβάθμισης του ΠΓΝΙ έχοντας ως χρονικό σημείο σύγκρισης το έτος 2019 πριν την έναρξη της πανδημίας. Από τα λίγα, έστω, συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΙ σε σύγκριση με τα στοιχεία προηγουμένων ετών, εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα από μια στοιχειώδη ανάλυση δεδομένων:

1ον     Ο αριθμός του συνόλου των εξυπηρετούμενων ασθενών το 2022 ήταν 360.055, λίγο αυξημένος από τους 339.450 του 2021 και τους 320.722 του 2020 και μειωμένος κατά 70.000 σε σχέση με τους 429.708 ασθενείς του 2019. Καταγράφεται δηλ. μια μείωση 16% σε σχέση με το 2019 χρονιά μέγιστου αριθμού επισκεψιμότητας στην ιστορία του ΠΓΝΙ.

             Αυτή όμως η μείωση προκύπτει αποκλειστικά από την τεράστια μείωση του αριθμού εξυπηρετούμενων στα τακτικά εξωτ, ιατρεία κατά 90.000 ασθενείς (181.604 το 2022 από 271.706 το 2019) (και ΔΕΝ αντανακλά την ουσιαστική συνολική αύξηση του παραγώμενου έργου λόγω αύξησης του αριθμού νοσηλευθέντων). Ασθενείς γρήγορης διακίνησης και μειωμένης χρήσης ανθρώπινων και υλικών πόρων οι οποίοι έρχονται για κάλυψη αναγκών 1οβάθμιας φροντίδας υγείας,  δημιουργώντας το ερώτημα από πού προκύπτει η ραγδαία αυτή μείωση, τη στιγμή που τίποτε δεν προστέθηκε στην δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή, παρά μόνο η διόγκωση του ιδιωτικού τομέα μέσα στην πανδημία. 

                Την ίδια στιγμή εντελώς αντιστρόφως τα επί πληρωμής απογευμ. ιδιωτικά ιατρεία αυξήθηκαν κατά 7%, δηλ. από 21.946 το 2019 σε 23.539 το 2022!!!

2ον      Ο αριθμός των νοσηλευθέντων στις κλινικές εκτοξεύτηκε σε 89.615  το 2022  από 61.378 το 2019 (72.954 το 2021 και 51.726 το 2020) καταγράφοντας μια ιλιγγιώδη αύξηση κατά 31%!!!!  σε σχέση με το 2019 και 18% σε σχέση με το 2021, επιβεβαιώνοντας ότι την περίοδο της πανδημίας αθροίζονταν παραμελημένα περιστατικά λόγω της μετατροπής του ΠΓΝΙ σε νοσοκομείο «σχεδόν μιας νόσου», τα οποία τώρα νοσηλεύονται μαζικά σε βαρύτερη κατάσταση. Οι νοσηλευθέντες ασθενείς είναι εκείνοι που χρειάζονται τον περισσότερο χρόνο ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και την μεγαλύτερη και εντατική χρήση ανθρώπινων και υλικών πόρων του νοσοκομείου.

3ον   Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων στα ΤΕΠ εκτοξεύτηκε στους 62.624 ,  αύξηση 23% σε σχέση με τους  47.676 του 2020 και 16% σε σχέση τους 52.579 του 2021, έχοντας 2πλη λειτουργία covid και noncovid .

4ον       Οι χειρουργικές επεμβάσεις του 2022 ήταν 10.554 στο ίδιο περίπου επίπεδο με το 2019 (10.950), όμως αυτές πραγματοποιήθηκαν σε 2 χειρουργικές αίθουσες λιγότερες από το 2019, (6 από τις 8 ) διότι είναι κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού σε χειρουργείο και αναισθησιολογική κλινική, που σημαίνει ότι έγιναν με αύξηση της εντατικοποίησης του προσωπικού.

5ον        Η  αύξηση σε νοσηλευθέντες και εξυπηρετούμενους στα ΤΕΠ οδήγησε και σε μεγάλες αυξήσεις στις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος κατά   8,5 % από  3.778.090 το 2019 σε  4.127.110 το 2022 και αντίστοιχα αύξηση 2% στις απεικονιστικές εξετάσεις από 180.673 το 2019 σε 184.435 το 2022.

ΠΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΟΥ :  Προσπερνάμε ως ατυχή !!  την προσπάθεια της διοίκησης να παρουσιάσει ως ενίσχυση για το 2022  ότι 1ον προσλήφθηκαν 5 μόνιμοι υπάλληλοι και προσλήφθηκαν επιπλέον 6 επικουρικοί υπάλληλοι, όταν μόνο στη νοσηλευτική υπηρεσία συνταξιοδοτήθηκαν 21 άτομα !!!! και παραιτήθηκαν 4 επικουρικοί-ΟΑΕΔ το 2022 και 2ον ότι προσλήφθηκαν 8 μόνιμοι ιατροί του ΕΣΥ, όταν το 2022 συνταξιοδοτήθηκαν ή/και παραιτήθηκαν 9 μόνιμοι γιατροί!!!

Η πραγματικότητα είναι ότι από το 2019, στη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε οριακή  ενίσχυση σε σχέση με τους αποχωρήσαντες.  Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να είναι καλυμμένες οι 177 από τις 274 θέσεις ιατρών του ΕΣΥ με βάση τον οργανισμό του 2019 δηλ ΚΕΝΕΣ 97 (το 2019 υπηρετούσαν 155).   Αυτές τις 97 θέσεις δεν τις καλύπτουν κατ΄ελάχιστον οι 48 επικουρικοί (34+14) γιατροί. ΜΕΙΟΝ 49 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ με βάση τις ανάγκες της προ covid εποχής (το 2019 υπηρετούσαν 47 επικουρικοί ιατροί) Επιπλέον στις 242 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών υπηρετούνε 165 συν 40 υπεράριθμοι 215 δηλ. ΜΕΙΟΝ 27 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

Επίσης στην νοσηλευτική υπηρεσία από τα 1139 άτομα που προβλέπει ο οργανισμός του 2019 σήμερα υπηρετούνε 934  άτομα (785 μόνιμοι και 149 επικουρικοί-ΟΑΕΔ)  από 940 που υπηρετούσαν το 2019. ΜΕΙΟΝ 205 ΑΤΟΜΑ  Ενδεικτικά για τις  37 οργανικές θέσεις νοσηλευτών ΠΕ υπηρετούνε 28 μόνιμοι , για τις 477 οργανικές  θέσεις νοσηλευτών ΤΕ υπηρετούν σύνολο 433 ( 370 μόνιμοι και 63 επικουρικοί-ΟΑΕΔ),για τις 408 θέσεις νοσηλευτών ΔΕ υπηρετούν 324 (286 μόνιμοι και 36 επικουρικοί-ΟΑΕΔ) δηλ. ΜΕΙΟΝ 137 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ που προστίθενται στις  ΜΕΙΟΝ 13 ΜΑΙΕΣ και στους ΜΕΙΟΝ 37  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ. Στην καθαριότητα από τα 220 άτομα που προβλέπει ο εσωτ. κανονισμός καθαριότητας του 2019, υπηρετούνε 185 (ΣΟΧ-ΟΑΕΔ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ κ.α.) από τους οποίους 30 είναι σε αλλότρια καθήκοντα (γραφεία-αποθήκες-πλυντήρια). δηλ. σύνολο 155.  ΜΕΙΟΝ  65 ΑΤΟΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Πολύ λιγότερο προσωπικό από το προβλεπόμενο στον οργανισμό του 2019 και περίπου το ίδιο και σε κάποιες κατηγορίες λιγότερο προσωπικό σε σχέση με το 2019,  εξυπηρέτησε σε συνθήκες ταυτόχρονης αντιμετώπισης  covid περιστατικών την αύξηση κατά 31% των νοσηλευθέντων ασθενών που απασχολούνε το σύνολο των κλινικών, τμημάτων και υπηρεσιών του ΠΓΝΙ και απαιτούνε πολλαπλάσιους ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Αν κανείς συνυπολογίσει ότι  το 2022 προστέθηκε στους νοσηλευτές μια τεράστια γραφειοκρατία με την υποχρέωση συμπλήρωσης των εντύπων του ΟΔΙΠΥ, που μείωσε τον χρόνο κλινικής ενασχόλησης  με τους ασθενείς, συνάγεται αβίαστα ότι ο χρόνος ενασχόλησης των νοσηλευτών και των ιατρών ανα ασθενή μειώθηκε κατακόρυφα, παρασύροντας προς τα κάτω την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και εξοντώνοντας το υπάρχων προσωπικό, στο οποίο μεσοσταθμικά του οφείλονται από 30 έως 70 ημέρες αδειών για ξεκούραση.

Τα παραπάνω φαίνονται «και δια γυμνού οφθαλμού», καθώς σε σχέση με το 2019 δεν μπορούν να λειτουργήσουν 2 αίθουσες χειρουργείου, να ανοίξει η μία κλινική της παιδιατρικής μετά το κλείσιμο της ΜΕΛ 2, δεν μπορεί να ανοίξουν οι 20 κλίνες της ορθοπαιδικής στο 4ο κτίριο, και δεν μπορεί να στελεχωθεί με ασφάλεια καμία σχεδόν κλινική ή τμήμα του ΠΓΝΙ, λόγω έλλειψης προσωπικού ( γι αυτό και οι χιλιάδες χρωστούμενες άδειες).

6ον  Έτσι αποκαλύπτεται ότι η αύξηση του προϋπολογισμού του ΠΓΝΙ κατά 11 εκατ. ευρώ ( 87 εκατομ. το 2022 σε σχέση με τα 76 εκατομ το 2021) δεν αφορά την βελτίωση της φροντίδας και την «εμπιστοσύνη της κυβέρνησης προς το ΠΓΝΙ» όπως διατείνεται η διοίκηση. Η αύξηση  αυτή αφορά κατά 5 εκατ. στην αύξηση των αναγκών (σε συνάρτηση με την αύξηση των τιμών λόγω πληθωρισμού) σε ενέργεια και τρόφιμα, κατά 3 εκατ. στην αύξηση ποσότητας και τιμών υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων,  κατά 1 εκατ. στην αύξηση δαπανών μετά την μεταφορά μισθοδοσίας 95 επικουρικών από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ηπείρου στον προϋπολογισμό του ΠΓΝΙ, στην αύξηση πληρωμής υπηρεσιών κ.α. Απόδειξη επίσης είναι, ότι  ο απλός εξοπλισμός των κλινικών όπως στρώματα, ψυγεία, καρδιογράφοι, αναρροφήσεις, καρότσια και μηχανήματα (π.χ.σιδερωτήριο)  είναι απαρχαιωμένα.

Τα 2 ξεχωριστά-ιδιαίτερα επιτεύγματα της διοίκησης της ΝΔ  για το 2022 είναι 1ον  η σκανδαλώδης υπονόμευσης της Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της Ψυχιατρικής προς όφελος μιας ΜΚΟ και 2ον ο απόλυτος κομματικός  έλεγχος  των υπηρεσιών του ΠΓΝΙ, με την συνέχιση της κάλυψης όλων των θέσεων που κενώθηκαν σε διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις και προϊσταμένους τμημάτων με συναδέλφους ενός ιδιαίτερου προσόντος: κινούνται στο χώρο την ΝΔ και βρέθηκαν μαζικά  στα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ.    Προς ανταπόδοση στη διοίκηση  υλοποιούν ως υπερ-πρόθυμοι την αντιδραστική πολιτική Υγείας στο ΠΓΝΙ ΚΑΙ η ΔΑΚΕ που ελέγχει τον σύλλογο συγκαλύπτει αταλάντευτα την άσχημη κατάσταση στο ΠΓΝΙ και τις επιλογές της διοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ