Φορολογικές Αλλαγές 2014: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

EFORIAKOI

EFORIAKOIΠολλές και δραστικές αλλαγές γίνονται στα φορολογικά δρώμενα από αυτόν τον χρόνο και χρήζει μεγάλης προσοχής, η κατανόηση τους και η σωστή εφαρμογή τους. Όπως θα φανεί και παρακάτω, ο νομοθέτης είναι πολύ αυστηρός σε αυτούς που δεν θα είναι επιμελείς με τα φορολογικά τους.

Αυτό το άρθρο έχει σαν σκοπό να σας διαφωτίσει για τα πιο σημαντικά σημεία που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα σας ως φορολογούμενο.

 

Συναλλαγές μέσω τραπέζης (Ν.4172/2013)

Πλέον οι συναλλαγές (B2B) που έχουν τιμολογηθεί στο 2014 με 500 ευρώ και πάνω εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών (επιταγές, πιστωτικές κάρτες, χρέωση τραπεζικού λογαριασμού). Εξαίρεση αποτελούν οι συναλλαγές με ιδιώτες (B2C) για τις οποίες το πλαφόν είναι 1500 ευρώ.

Σε αντίθετη περίπτωση οι πρώτες (B2B) δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον αγοραστή και επιπλέον υπάρχει πρόστιμο εφόσον η συναλλαγή ξεπερνάει τα 3000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση για τις δεύτερες (B2C) το πρόστιμο επιβαρύνει την επιχείρηση, όμως όχι τον ιδιώτη.

Σημείωση: Η εξόφληση μπορεί να γίνεται ολικά ή τμηματικά.
Σημείωση: Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)

ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

<500

501 – 3000

Απόρριψη Δαπάνης

>3000

Απόρριψη Δαπάνης και Επιβολή Προστίμου

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιώτη (Β2C)

ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

<1500

>1500

Πρόστιμο στον Επαγγελματία

Θεωρήσεις Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΦΑΣ)

Καταργούνται από 1/1/2014 οι θεωρήσεις για βιβλία και στοιχεία.

$1·         Οι Φορολογικοί Μηχανισμοί και οι Ταμειακές Μηχανές θεωρούνται διαδικτυακά.

$1·         Αθεώρητα εκδίδονταν από 01/01/2013 σε Β2Β συναλλαγές τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια πώλησης.

$1·         Καταργείται από την 01/01/2014 σε όλες τις συναλλαγές η υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής. Συνοδευτικό αποτελεί το τιμολόγιο (Β2Β) ή η απόδειξη λιανικής (Β2C). Εφόσον η τιμολόγηση γίνεται αργότερα συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο «μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων», το οποίο διατηρείται από τον προμηθευτή και τον αγοραστή μέχρι την έκδοση του τιμολογίου.

$1·         Στις Β2C συναλλαγές συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς και φέτος.

Καταργούνται πλήρως η τήρηση πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν:

$1·         εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας

$1·         τα εκπαιδευτήρια

$1·         οι κλινικές / θεραπευτήρια

$1·         τα κέντρα αισθητικής

$1·         τα γυμναστήρια

$1·         οι χώροι στάθμευσης

$1·         οι ιατροί

Προϋπόθεση να αναγράφεται στην απόδειξη το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

Επιχειρηματικές Δαπάνες 

ΔΕΝ Εκπίπτουν (από την φορολογία εισοδήματος)

$11.     Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους εκτός από τραπεζικά δάνεια.

$12.     Δαπάνες άνω των 500 ευρώ για των οποίων η εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπέζης

$13.     Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

$14.     Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις

$15.     Το τέλος επιτηδεύματος και οι έκτακτες εισφορές.

$16.     Δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και εορταστικών εκδηλώσεων εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά άτομο που συμμετέχει και η συνολική ετήσια δαπάνη ξεπερνά το 0,5% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης

$17.     Δαπάνες ψυχαγωγίας

$18.     Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

Εκπίπτουν (από την φορολογία εισοδήματος)

$11.     Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης

$12.     Δαπάνες που αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής (βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου)

$13.     Δαπάνες οι οποίες καταχωρούνται στα βιβλία που τηρούν οι επιχειρήσεις και για τις οποίες υπάρχουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση τους.

$14.     Φόρος υπεραξίας ακινήτων, φόρος ακίνητης περιουσίας, ενιαίο τέλος ακινήτων

$15.     Ειδικό τέλος ιδιόκτητων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (χαράτσι)

Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος

Εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

< 25.000

22%

25.001 – 42.000

32%

> 42.000

42%

Εισοδήματα από αποζημιώσεις λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

< 60000

0%

60.001 – 100.000

10%

100.001 – 150.000

20%

> 150.001

30%

Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων / προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) / Συνεταιρισμών / Κοινωνίες αστικού δικαίου / Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές / Κοινοπραξίες (τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας)

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

< 50.000

26%

> 50.000

33%

Κέρδη κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) / Συνεταιρισμών / Κοινωνίες αστικού δικαίου / Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές / Κοινοπραξίες (τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας)

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

Χωρίς κλίμακες

26%

Μερίσματα

10%

Εισοδήματα από είσπραξη ενοικίων

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

< 12.000

11%

> 12.000

33%

Σημείωση: Μόνο για φυσικά πρόσωπα. Τα κέρδη επιχειρήσεων που εκμισθώνουν ακίνητα φορολογούνται μαζί με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μερίσματα

10%

Τόκοι

15%

Δικαιώματα (royalties)

20%

Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή παρόμοιες υπηρεσίες

20%

Αμοιβές για εργολήπτες κατασκευής και ενοικιαστών δημοσίων προσόδων

3%

Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο

15

Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Υποβολή Εντύπου Ε1 (ατομική δήλωση φυσικού προσώπου)

20/03/2014

30/06/2014

Υποβολή Εντύπου Ε5 (δήλωση εταιριών ΟΕ, ΕΕ)

03/03/2014

30/04/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 010 & Φ01 013 (Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικά)

14/4/2014

30/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 012 (Μη Κερδοσκοπικά)

03/02/2014

15/04/2014

Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3

03/02/2014

30/06/2014

Υποβολή Εντύπου Ε7 (παρακρατήσεις μισθωτών υπηρεσιών)

03/02/2014

30/04/2014

Βεβαιώσεις Αποδοχών

27/01/2014

28/03/2014

Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων

17/03/2014

30/04/2014

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

03/04/2014

20/05/2014

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ (Β’ κατηγορίας)

03/01/2014

30/04/2014

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ (Γ’ κατηγορίας)

03/01/2014

30/05/2014

Τέλη Κυκλοφορίας

01/11/2014

31/12/2014

Πρόστιμα – Κυρώσεις Φορολογικών Παραβάσεων (2014)

Πρόστιμα Παραβάσεων

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΕΥΡΩ)

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εκ των οποίων δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση

100

Μη εγγραφή ή καθυστέρηση στην ενημέρωση του φορολογικού μητρώου σε περίπτωση αλλαγών

2500

Λοιπές παραβάσεις από μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων

100

Λοιπές παραβάσεις από υπόχρεους τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας (απλογραφικό σύστημα)

1000

Λοιπές παραβάσεις από υπόχρεους τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (απλογραφικό σύστημα)

2500

Σημείωση: Σε δεύτερη παράβαση για τον ίδιο λόγο εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και σε τρίτη παράβαση για τον ίδιο λόγο εντός πενταετίας τα πρόστιμα τριπλασιάζονται.

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

2 – 12 ΜΗΝΕΣ

12 – 24 ΜΗΝΕΣ

> 2 ΕΤΗ

10% του φόρου

20% του φόρου

30% του φόρου

Σημείωση: Όταν ο φόρος καταβληθεί στους πρώτους δύο μήνες το φορολογούμενο πρόσωπο επιβαρύνεται μόνο με τόκους και όχι με πρόστιμα.

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

Διαφορά Φόρου 5 – 20%

Διαφορά Φόρου 20 – 50%

Διαφορά φόρου > 50%

10% της διαφοράς

30% της διαφοράς

100% της διαφοράς

 Παραδείγματα

1. Επιχείρηση δεν εκδίδει 10 αποδείξεις αξίας 20 ευρώ
Υπολογισμός προστίμου:
α) Τήρηση βιβλίων με απλογραφικό σύστημα: 10 Χ 1000 = 10.000 ευρώ
β) Τήρηση βιβλίων με διπλογραφικό σύστημα: 10 Χ 2500 = 25.000 ευρώ

2. Προκύπτει Φ.Π.Α 100 ευρώ για τον Ιανουάριο 2014 από λειτουργία ΙΚΕ.
α) Το έντυπο αντί για 20/02/2014 υποβάλλεται στις 21/02/2014.
Υπολογισμός Προστίμου: 2.500 ευρώ

β) Η ίδια εταιρία καθυστερεί να υποβάλει έντυπο ΦΠΑ στο επόμενο έτος (2015) από το οποίο προκύπτει οφειλή 50 ευρώ.
Υπολογισμός Προστίμου: 5.000 ευρώ

γ) Η ίδια εταιρία καθυστερεί να υποβάλει έντυπο ΦΠΑ στο έτος 2018 από το οποίο προκύπτει οφειλή 10 ευρώ.
Υπολογισμός Προστίμου: 10.000 ευρώ

Λοιπές Αλλαγές από 01/01/2014

$1·         Επανέρχεται το πόθεν έσχες για αγορά ακινήτων, σύσταση εταιριών, αύξηση κεφαλαίων.

$1·         Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου σε 3% (από 10%).

$1·         Μετά από κάθε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία υποβάλλεται το έντυπο Ε9 μέσα σε έναν μήνα.

$1·         Απαλλάσσεται από φορολογία το τεκμαρτό εισόδημα από την δωρεάν παραχώρηση κατοικίας έως 200τμ σε ανιόντες ή κατιόντες (συγγενικά πρόσωπα).

$1·         Διαδικτυακά μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣ υποβάλλονται πλέον και τα μισθωτήρια συμβόλαια.

$1·         Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται σε 3% επί τα αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

$1·         Οι επιστροφές φόρου από το Δημόσιο γίνονται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αίτησης για την επιστροφή.

$1·         Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

$1·         Το δημόσιο μπορεί πλέον να ασκήσει προληπτικά μέτρα (δέσμευση του 50% των καταθέσεων, μπλοκάρισμα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων κλπ.).

$1·         Ορίζεται προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για την ανταπόκριση σε πληροφορίες που ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση.

$1·         Ορίζεται υποχρέωση ενημέρωσης του φορολογικού μητρώου Φυσικών και Νομικών προσώπων εντός 10 ημερών από την αλλαγή.

$1·         Η υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων για τις επιχειρήσεις είναι τα 5 έτη.

$1·         Ξεκινάει η μηνιαία υποβολή για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών (αντί ετήσιας υποβολής).

$1·         Παύει να ισχύει η υπερδωδεκάμηνη χρήση.

$1·         Οι αποσβέσεις των παγίων ξεκινούν από τον επόμενο μήνα της χρησιμοποίησης τους (που μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν της αγοράς τους).

$1·         Καταργούνται τα αφορολόγητα αποθεματικά.

$1·         Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται πλέον εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ