Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ασφαλέστερο διαδίκτυο

INTERNET_KALHΈνα ασφαλέστερο Διαδίκτυο για τα παιδιά θέλουν να δημιουργήσουν 28 κορυφαίες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσίες Διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους για το σκοπό αυτό, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σήμερα, τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να συνδέονται διαδικτυακά, κατά μέσο όρο, σε ηλικία εφτά ετών. Ποσοστό 38% των 9 έως 12χρονων δηλώνουν ότι διαθέτουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, παρότι υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας.

Περισσότερο από το 30% των παιδιών συνδέονται στο Διαδίκτυο από κινητή συσκευή, ενώ το 26% χρησιμοποιεί κονσόλες παιχνιδιών.

Η καταγγελία βλαβερού περιεχομένου, οι ηλικιακά κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και οι δυνατότητες ελέγχου από τους γονείς είναι κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες του νέου συνασπισμού για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Ο συνασπισμός είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία της Επιτροπής και συγκεντρώνει 28 εταιρείες, στον οποίο αναμένεται να προστεθούν και άλλα μέλη.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Με το νέο αυτό συνασπισμό αναμένεται ότι παιδιά και γονείς θα διαθέτουν διαφανή και συνεκτικά εργαλεία προστασίας για καλύτερη αξιοποίηση του Διαδικτυακού κόσμου. Τα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού είναι ήδη πρωτοπόρα στη Διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών. Χάρη στη συνεργασία θα χαράξουμε πορεία για ολόκληρο τον κλάδο και θα αποκτήσουμε στέρεη βάση για πλήρη αξιοποίηση του Διαδικτύου από τα παιδιά».

Οι 28 εταιρείες του συνασπισμού αναλαμβάνουν δράση για την ασφάλεια των παιδιών στο Ίντερνετ, με συγκεκριμένες προθεσμίες και δείκτες επιδόσεων, στα εξής πέντε πεδία:

1.Απλά και αποτελεσματικά εργαλεία επισήμανσης/καταγγελίας: ευδιάκριτα και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά σε όλες τις συσκευές για δυνατότητα αποτελεσματικής επισήμανσης/καταγγελίας και αντίδραση σε περιπτώσεις περιεχομένου και επαφών που φαίνονται βλαβερές για παιδιά,

2.Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας κατάλληλες για την ηλικία: ρυθμίσεις που συνεκτιμούν τις ανάγκες των διάφορων ηλικιακών ομάδων (οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν το εύρος πρόσβασης στις πληροφορίες του χρήστη, εάν, π.χ., τα στοιχεία επικοινωνίας ή φωτογραφίες διατίθενται μόνο στις στενές επαφές ή στο ευρύ κοινό),

3.Ευρύτερη χρήση ταξινόμησης περιεχομένου: ανάπτυξη μιας γενικότερα ισχύουσας προσέγγισης ως προς την ηλικιακή κατάταξη, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διατομεακά και να προσφέρει στους γονείς σαφείς ηλικιακές κατηγορίες,

4.Ευρύτερη διάθεση και χρήση του γονικού ελέγχου : προώθηση εύχρηστων εργαλείων για την ευρύτερη δυνατή αφομοίωσή τους,

5.Αποτελεσματική αφαίρεση υλικού κακοποίησης παιδιών: βελτίωση της συνεργασίας με φορείς επιβολής του νόμου και με γραμμές βοήθειας, μέτρα πρόληψης για την αφαίρεση από το Διαδίκτυο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ