Ευρωπαϊκό ναι για 47,3 εκατ. στο λιμάνι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, τα σχέδια της Ελλάδας να χορηγήσει κρατική ενίσχυση ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας αποβάθρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Στόχος του έργου είναι η μείωση της συμφόρησης, των επιβλαβών εκπομπών και του κινδύνου ατυχημάτων, με τη μετεγκατάσταση των διεθνών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα προβλήτα που βρίσκεται έξω από την πόλη της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ηγουμενίτσα, αν και είναι ένα σχετικά μικρό λιμάνι με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)».

Οπότε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι θα προωθήσει την κατασκευή των μεταφορικών υποδομών προτεραιότητας της ΕΕ και θα μειώσει τους κινδύνους για τους επιβάτες χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ