ΕΤΕΑΝ: Νέο πρόγραμμα εγγυήσεων για ΜμΕ

ETEANΣε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ ΑΕ που εγγυάται την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει:

1. στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.

2. στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι, όλων των κατηγοριών οι Εγγυητικές Επιστολές, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές λήψης προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα προγράμματα και απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενίσχυσης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45 εκατ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ εγγύησης ανέρχεται σε 50%. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του και όχι αργότερα από την 31.12.2013.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) θα είναι διαθέσιμες προσεχώς στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ: www.etean.com.gr και στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ