Ερευνητικό Κέντρο, Γεωπονικό Πάρκο και ΚΕΚ με τη συγχώνευση ΤΕΙ και Πανεπιστημίου!

Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου, ίδρυση Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης διετούς φοίτησης, φέρνει η συγχώνευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου. Επί της ουσίας στην Ήπειρο δημιουργείται ένας μεγάλος και σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός στα πρότυπα των καλύτερων Ευρωπαικών. Το Πανεπιστήμιο γιγαντώνεται και έχει όλα τα εφόδια να μετεξελιχθεί στο μεγαλύτερο της ελληνικής περιφέρειας.

Η πρόταση την οποία είχε επεξεργαστεί η Επιτροπή που συγκροτήθηκε από καθηγητές του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, υιοθετήθηκε στο σύνολό της από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό γίνεται σαφές με την πολυσέλιδη απάντηση που απέστειλε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και δόθηκε στη δημοσιότητα από την Διοίκηση του ΤΕΙ.

Ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει η συγχώνευση και η νέα μορφή του Πανεπιστημίου ήταν εν πολλοίς γνωστή.

Έτσι έχει αξία η δέσμευση του Υπουργείου για την ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου στα Γιάννινα, αίτημα που εκκρεμούσε επί δύο και πλέον δεκαετίες. Ο αρχικός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τέσσερα ινστιτούρα. Το Βιοεπιστημών, το Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Υλικών και υπογισμών και το Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής θα συνοδευτεί με την θεσμοθέτηση και την λειτουργία πρότυπου αγροδιατροφικού τεχνολογικού πάρκου, στα όρια του αγροκτήματος που διαθέτει το ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς της Άρτας.

Επίσης θα προχωρήσει η ίδρυση διετών δομών κατάρτισης σε αντικείμενο που θα οριστικοποιεί το προσεχές διάστημα και με βάση τις προτάσεις της Συγκλήτου. Θεωρώ ωστόσο ότι οι ενδεικτικές προτάσεις για την ίδρυση Κέντρων Γαλακτοκομίας, Κτηνοτροφικής Παραγωγής, Ιχθυοκαλλιέργειας και άλλες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού οι συγχωνεύσεις τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίου που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα είναι οι ακόλουθες:

– Να ιδρυθεί Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης. Στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των προκλινικών μαθημάτων και την κλινική άσκηση των φοιτητών.

– Να ιδρυθεί Τμήμα Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης, με παράλληλη
διεύρυνση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής βάσης του προγράμματος σπουδών του, ώστε να καλύπτει τη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της ενίσχυσης στα μαθήματα των βασικών και κλινικών αντικειμένων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κλινική άσκηση των φοιτητών σε Νοσοκομεία και συναφείς Δομές.

 Να ιδρυθεί Τμήμα Γεωπονίας, ενταγμένο σε νέα Σχολή Γεωπονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης, που θα θεραπεύει κατ’ αρχήν τις κατευθύνσεις της φυτικής και της ζωικής παραγωγής.

 Να ιδρυθεί Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση της Σχολής Γεωπονίας.

 Για την παροχή άρτιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενδυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Σχολής Γεωπονίας, να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), στα όρια του αγροκτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.

 Να ιδρυθεί Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πενταετούς φοίτησης.

 Να ιδρυθεί Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.

 Να ιδρυθεί νέο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενταγμένο σε νέα Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τετραετούς φοίτησης.

Μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, είτε με την υφιστάμενη δομή και οργάνωση, είτε ως Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, διαπιστώνεται ότι ακαδημαϊκά δεν είναι βιώσιμο και συνεπώς δεν προτείνεται η μετεξέλιξη και ένταξή του στο Πανεπιστήμιο. Τα μέλη της Επιτροπής βλέπουν ωστόσο με ενδιαφέρον την πρόταση για ίδρυση νέου Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εκπαίδευση
στελεχών και συμβούλων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε διεθνές και  διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η πρόταση για την ίδρυση του νέου Τμήματος χρήζει περαιτέρω μελέτης και εξειδίκευσης ως προς την
ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και την εκτίμηση του κατ’ ελάχιστον απαραίτητου ακαδημαϊκού προσωπικού.

 Αν και δεν υπάρχει αντιστοίχιση με υφιστάμενο Τμήμα του ΤΕΙ Ηπείρου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν να προγραμματιστεί, σε βάθος πενταετίας, η ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο θα ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε η Σχολή να καλύψει όλα τα βασικά αντικείμενα που θεραπεύονται από αντίστοιχες πανεπιστημιακές Σχολές. Η ένταξη του εν λόγω Τμήματος θα επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία πυρήνων διεπιστημονικών συνεργασιών και τεχνολογιών αιχμής, καθώς το αντικείμενό του θα εντείνει τις συνέργειες και θα ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των τριών υπαρχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ