Επιμελητήριο: Κέντρο ενημέρωσης οφειλετών

Συγκροτήθηκε το «Συμβουλευτικό Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών» (Σ.Κ.Ε.Ο) του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και δέχεται τις επιχειρήσεις-μέλη του.

Ήδη, στο κεντρικό κτίριο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Χαρ. Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14) λειτουργεί το«Συμβουλευτικό Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών»(Σ.Κ.Ε.Ο), για τις δυνατότητες διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Μελών του, έναντι οποιουδήποτε πιστωτή (τραπεζών, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών, προμηθευτών κ.λπ.) καθώς και για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις του Νόμου 4469/3-5-2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμβούλων του Σ.Κ.Ε.Ο. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ αξιόπιστες πληροφορίες στα Μέλη του, για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στις ρυθμίσεις του νόμου, καθώς και γενικότερα για τις δυνατότητες αξιοποίησης των λοιπών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διευθέτηση οφειλών (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Νόμος Κατσέλη, Διαδικασίες Εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα κ.λπ.). Το Μητρώο των Ειδικών Συμβούλων δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων:www.cci-ioannina.gr

Κάθε ενδιαφερόμενο Μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, συμπληρώνει το έντυπο εισαγωγής στη διαμεσολάβηση, που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και το αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skeo@cci-ioannina.gr, ή μπορεί να επικοινωνήσει και να επισκεφθεί τους αρμόδιους υπαλλήλους:2651024637 – Κωλέτσιου Ναυσικά και 2651076589 – Ζέρβα Άννα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ