Επιλύονται οριστικά προβλήματα υδροδότησης

limniΈντονα και μεγάλης διάρκειας ήταν κάθε καλοκαιρινή περίοδο τα προβλήματα υδροδότησης στα περισσότερα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδος. Σε κάποια μάλιστα από αυτά, όπως στην τοπική κοινότητα των Μουζακαίων και το συνοικισμό των Κυπαρισσίων, η διακοπή της τροφοδότησης με πόσιμο νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθιστούσε την καθημερινότητα των κατοίκων ανυπόφορη.

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, υλοποιώντας βήμα- βήμα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υδροδότησης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, σταδιακά οδηγεί στην άρση των πάμπολλων προβλημάτων ύδρευσης που εμφανίζονταν στις περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου τα προηγούμενα χρόνια.

Τις ημέρες αυτές ολοκληρώνει τη σταδιακή υδροδότηση όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Παμβώτιδος και ειδικότερα της Κατσικάς, των Μουζακαίων και του συνοικισμού των Κυπαρρισίων, της Πλατανιάς, του Πλατάνου, του Χαροκοπίου και του Δροσοχωρίου.

Η ύδρευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Δ.Ε. Ενότητας Παμβώτιδος επιτεύχθηκε αφενός μέσω της κατασκευής και λειτουργίας και της δεύτερης γεώτρησης στην περιοχή των Λογγάδων και αφετέρου μέσω των καθημερινών και συντονισμένων προσπαθειών και ενεργειών της ολιγάριθμης Τεχνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου ύδρευσης, που έθεσε σε λειτουργία το νέο δίκτυο και τα αντλιοστάσια της περιοχής προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι δεξαμενές ύδρευσης και τα εσωτερικά δίκτυα των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου (νέα γεώτρηση στους Λογγάδες) αυξάνει την υδροδοτική ικανότητα του Συνδέσμου με περισσότερο από 2.500 κυβικά ημερησίως και εκτός της πλήρης κάλυψης των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε Παμβώτιδας, συμβάλλει σημαντικά στην άμβλυνση των όποιων προβλημάτων ύδρευσης υπάρχουν σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, όπως είναι Ανατολή, η Πεδινή, το Νεοχωρόπουλο, τα Καρδαμίτσια, το Σταυράκι, τα Μάρμαρα, το Μπιζάνι, η Μπάφρα και η Νεοκαισάρεια, αφού αποδεσμεύσει το σύνολο σχεδόν της ΔΕ Παμβώτιδας από την ανάγκη υδροδότησής της από τις γεωτρήσεις και το δίκτυο της Τούμπας.

Η ύδρευση της Δ.Ε Παμβώτιδας υλοποιείται μέσω δύο διακριτών έργων:

i) «Ύδρευση Δ.Δ Παμβώτιδας – Α΄Φάση» Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται μεταξύ των άλλων η λειτουργία των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 στους Λογγάδες, καθώς και της κεντρικής ρυθμιστικής δεξαμενής επίσης στους Λογγάδες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε έως ένα σημείο από το πρόγραμμα Θησέα και μετά τα προβλήματα χρηματοδότησης και των μεγάλων καθυστερήσεων που προέκυψαν στις χρηματοροές του προγράμματος, ο ΣΥΔΛΙ σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών πρότειναν και τελικά πέτυχαν την αναχρηματοδότηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου από τους πόρους του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιόικησης) και έτσι κατέστη δυνατή η κατασκευή και ολοκλήρωση και της δεύτερης γεώτρησης.

ii) «Ύδρευση Δ.Δ Παμβώτιδας – Β΄Φάση» που εκτελείται από την Περιφέρεια Ηπείρου και περιλαμβάνει τα αντλιοστάσια και το εξωτερικό δίκτυο διανομής του νερού στα δ.δ. της Δ.Ε Παμβώτιδας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ηπείρου – ΕΣΠΑ, ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, μετά από προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτεί την κατασκευή και μιας νέας γεώτρησης στους Λογγάδες, της Γ3, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2012, καθιστώντας πλέον όλη την Δ.Ε. Παμβώτιδος αυτάρκη ως προς την κάλυψη των υδρευτικών της αναγκών, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών, Θανάσης Μανταλόβας με αφορμή τη λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε Παμβώτιδας προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, με τον πλέον αποτελεσματικό για τους πολίτες τρόπο, παρόλες τις δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες, που μπορεί να οφείλονται είτε στην έλλειψη των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, είτε στην υποστελέχωση του οργανισμού μας, είτε στη χρόνια ανεπάρκεια των υποδομών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στην ποσότητα που απαιτείται το πλέον σημαντικό κοινωνικό αγαθό, το νερό.

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την επίλυση των σημαντικών και χρόνιων προβλημάτων ύδρευσης που αντιμετώπιζαν οι περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ικανότητα διεκδίκησης πόρων, κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ, γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

Αξιοποιούμε στο έπακρο ως Δημοτική Αρχή και ως Σύνδεσμος Ύδρευσης κάθε τέτοια ευκαιρία και δυνατότητα και γι΄αυτό σήμερα έργα που ήταν βαλτωμένα, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, καταφέρνουμε κάτω από τις πλέον οικονομικά και χρηματοδοτικά αντίξοες συνθήκες, να τα θέσουμε σε λειτουργία, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε όλο το Λεκανοπέδιο και ειδικότερα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Δ.Ε Παμβώτιδας.

Πέρυσι τέτοια εποχή ξεκινήσαμε την προσπάθεια υδροδότησης της Δ.Ε. Παμβώτιδας μέσω της λειτουργίας της πρώτης γεώτρησης στην περιοχή των Λογγάδων. Στο τέλος του 2012 θα έχουμε εξασφαλίσει υπερεπάρκεια νερού για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Παμβώτιδας, προς όφελος όχι μόνο των συμπολιτών της συγκεκριμένης ενότητας , αλλά και όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, καθώς θα αποδεσμευτεί το σύνολο της ΔΕ Παμβώτιδας από την ανάγκη υδροδότησης από τις γεωτρήσεις και το δίκτυο της Τούμπας».

Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δ.Ε. Παμβώτιδος και αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου , Βασίλειος Βίκας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: ”Αποτέλεσε όραμα τουλάχιστον τριών Δημοτικών Αρχών της Παμβώτιδος η κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Παμβώτιδος. Η πρώτη διερευνητική γεώτρηση είχε ξεκινήσει πριν από μια δεκαετία περίπου, και καταφέραμε τώρα, μετά από συγκεκριμένες και αποτελεσματικές ενέργειες του Συνδέσμου Ύδρευσης να θέσουμε σε λειτουργία το μεγάλο έργο της ύδρευσης στη Δ.Ε. Παμβώτιδος, επιλύοντας οριστικά τα τεράστια προβλήματα ύδρευσης που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Παμβώτιδας.

Νιώθω ικανοποίηση και ανακούφιση , γιατί ένα έργο πνοής για τη Δ.Ε. Παμβώτιδος τίθεται πλέον σε λειτουργία προς όφελος όλων των συμπολιτών μας”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ