Επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα σχεδιάζει το ΥΠΕΚΑ

AYTOKINHTOTo Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Τεχνική Έκθεση για την έρευνα των τρόπων ανάπτυξης και διείσδυσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη χώρα μας.

Η Τεχνική Έκθεση εκπονήθηκε από Επιτροπή ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων που συγκροτήθηκε στις 20.9.2011 με απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη με αντικείμενο την ανάλυση των βέλτιστων μεθόδων υποστήριξης των αρχικών φάσεων διείσδυσης των Η/Ο στην Ελληνική αγορά και την ανάπτυξη της εφαρμογής ενός προγράμματος κινήτρων για την προώθηση τους.

Στις προτάσεις της επιτροπής είναι η άρση των υπαρχόντων αντικινήτρων και η υιοθέτηση επιπλέον κινήτρων για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον προκειμένου να αναπτυχθούν οι πωλήσεις των Η/Ο.

Τα προτεινόμενα κίνητρα έχουν σκοπό να θα εναρμονίσουν την εθνική πολιτική με τις αντίστοιχες πολιτικές πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να μην υπάρχει δυσμενής μεταχείριση των Η/Ο στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα να αναπτυχθεί η κοινωνική αποδοχή των οχημάτων και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ακόμα η Επιτροπή προτείνει το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση κατάλληλων προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και ενημέρωσης στο γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτροκίνησης που θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία προτάσεων από κοινοπραξίες φορέων που θα έχουν αντικείμενο την κατασκευή οχημάτων, ηλεκτρικών κινητήρων και συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις εν λόγω κοινοπραξίες θα πρέπει να συμμετάσχουν Ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς. Σχετικά με το ζήτημα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης υπογράμμισε πως: «η βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συμμετάσχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια στη νέα εποχή μετακινήσεων.

Το ελληνικό δυναμικό σε επιχειρήσεις εταιρειών, κατασκευών ή και συναρμολόγηση τμημάτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τις μπαταρίες μέχρι τα κλειστά κυκλώματα ελέγχου λειτουργιών σε συνεργασία με το υψηλότατου επιπέδου επιστημονικό δυναμικό των ερευνητικών ινστιτούτων δημιουργούν καλές προοπτικές συμμετοχής μας στη νέα αυτή βιομηχανία.

Η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία, οι αναγκαίες συνέργειες καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του αναγκαίου Επιχειρησιακού Σχεδίου συμμετοχής της Ελλάδας, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμμετοχής σε μια κορυφαία πρωτοβουλία προώθησης της αειφόρου αστικής και υπεραστικής κινητικότητας των πολιτών του πλανήτη. Η Ελλάδα μπορεί.» Η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και να είναι η αφετηρία για τη δημιουργία κατάλληλων προοπτικών ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών αυτοκίνησης της χώρας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ