Επίδομα σε επιστήμονες: Η προθεσμία για τις αιτήσεις

epidoma

Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων για το επίδομα τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι

Το επίδομα αυτό αφορά στους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που εντάσσονται σε έναν από τους παρακάτω ΚΑΔ:

6910: Νομικές Δραστηριότητες

7111: Αρχιτέκτονες

7112:Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα

8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα

8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα

7500: Κτηνίατροι

6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών

7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016 για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει αφενός να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020 να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί.

Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά. Για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

2. Οι αιτήσεις

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση για το επίδομα θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

3. Η πληρωμή

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις αρχές Μαρτίου την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε δικαιούχους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ