Εννέα προσλήψεις στα Κέντρα Προσφύγων Δολιανών και Ζηρού

dol pr9

dol pr9

Τρεις προσλήψεις, μία ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και δύο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα γίνουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Δολιανά και έξι προσλήψεις, δύο ΠΕ διοικητικού-οικονομικού και τέσσερις ΤΕ διοικητικού-οικονομικού, θα γίνουν στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Φιλιππιάδας.

Οι προσλήψεις γίνονται για την κάλυψη εποχικών αναγκών του, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της», το οποίο χρηματοδοτεί η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, και ώρες 9.00 με 15.00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 210-9285109, 210-9285106, 210-9285151, 2109-285129, 210¬9285145).

Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ