Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

paidikoi statmoiΑπό το «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής Νηπίων & Βρεφών στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2012-2013, υποβάλλονται από 15-5-2012 έως 15-6-2012.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

-Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

-Πιστοποιητικό υγείας γιατρού από το Νοσοκομείο ή ΙΚΑ, ιδιώτη γιατρό ή του Δημοσίου για την καλή και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού, mantoux.

-Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων με αποδοχές από τον εργοδότη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση της υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα.

-Εκκαθαριστικό της εφορίας της οικογένειας του παιδιού προηγουμένου έτους ή αντίγραφο υποβληθείσης φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.

-Βιβλιάριο ενσήμων ή έναρξη εργασίας της μητέρας ή ασφαλιστικό βιβλιάριο.

-Για την εγγραφή του παιδιού στο σταθμό αλλοδαπών γονέων εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι τα εξής:

-Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων με αποδοχές από τον εργοδότη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση της υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα.

-Εκκαθαριστικό της εφορίας της οικογένειας του παιδιού προηγουμένου έτους ή αντίγραφο υποβληθείσης φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπες αιτήσεις από τις υπεύθυνες των Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών και να ζητούν κάθε περαιτέρω πληροφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ