Ενδεκαετή τα δάνεια για τους πτηνοτρόφους

ptinotrofeia

ptinotrofeiaΕνδεκαετής, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται η διάρκεια των δανείων που συνήψαν πτηνοτροφικές επιχειρήσεις − εκμεταλλεύσεις.

Αυτό προβλέπει η τροποποιητική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3042/Β/30 – 12 – 2011 και αφορά επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του 1.000.000 ευρώ, με περίοδο χάριτος έξι ετών – από πέντε έτη.

Όσον αφορά τις λοιπές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις η διάρκεια εκάστου δανείου ορίζεται σε δεκατρία έτη, με αντίστοιχη περίοδο χάριτος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση: «Τροποποιούμε την αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του 1.000.000 ευρώ όπως ισχύει, ως εξής:

Η πρώτη προϋπόθεση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια εκάστου δανείου ορίζεται ενδεκαετής, εξοφλούμενου σε πέντε ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις και με περίοδο χάριτος έξι ετών (από πέντε έτη). Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που αφορούν στο χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2009 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2009, ενώ οι τόκοι που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως 31.12.2012 δεν κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους βαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ