Ένα Κέντρο για τα αρωματικά φυτά της Ηπείρου!

Ένα ολοκληρωμένο Κέντρο για τα αρωματικά και τα φαρμακευτικά φυτά αναμένεται να αποκτήσει η Ήπειρος. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία προχώρησε ήδη στην ανάθεση της σχετικής μελέτης, χρηματοδοτούμενης από πόρους του ΕΣΠΑ. Σκοπός της μελέτης για το Κέντρο είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ηπείρου, η προώθηση της έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης τους. Η μελέτη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Με την παράδοσή της η Περιφέρεια θα έχει ένα πλήρες πλάνο για τις δυνατότητες που υπάρχουν όπως και πρόταση χωροθέτησης του Κέντρου.

Στόχοι του Κέντρου όπως προσδιορίζονται θα είναι:

~ Η ανάδειξη των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών της Ηπείρου καθώς και η προώθηση της παραγωγής και εμπορίας τους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

~ Η έρευνα, ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στους εν δυνάμει παραγωγούς, καθώς και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

~ Επιστημονική και τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη της καλλιέργειας αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών.

~ Η δημιουργία συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, επαγγελματίες και άλλους φορείς.

~ Η συμβολή στην χάραξη Περιφερειακής πολιτικής για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά.

~ Η δημιουργία πιστοποιημένων προϊόντων, όπως ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικής καλλιέργειας, ορεινής γεωργίας κλπ.

~ Η αντικατάσταση-υποκατάσταση χημικών προσθέτων/συντηρητικών με ουσίες φυτικής προέλευσης τόσο στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών όσο και στη φαρμακοβιομηχανία.

~  Η χρήση τους ως πρόσθετων προϊόντων διατροφής για τη διατήρηση και ενίσχυση της υγείας και ευζωίας των ζώων, όπως και της ποιότητας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

~ Η προβολή των νέων προϊόντων επιδεικνύοντας τις ιδιότητες ή/και εφαρμογές τους στους αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους.

Τέλος στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα εκπονήσει  Μελέτη Σκοπιμότητας  που θα αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, στρατηγικής ανάπτυξης, και βιωσιμότητας του κέντρου Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών Ηπείρου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει την χωροθέτηση και εγκατάσταση του Κέντρου 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ