Έκτακτη Σύνοδος, τι λέει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

PANEP_IOANNΤη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου επανέρχονται οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων όλης της χώρας και στην έκτακτη σύνοδο που συγκαλείται θα οριστικοποιήσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Νόμου- πλαίσιου.

Στα Πανεπιστήμια το κλίμα είναι πολεμικό, λόγω του ορισμού οργανωτικών επιτροπών οι οποίες προετοιμάζουν τις διαδικασίες για τη διενέργεια εκλογών. Η εκλογή του νέου συμβουλίου που θα αντικαταστήσει την Πρυτανεία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει οριστεί στις 23 Ιανουαρίου.

Η απόφαση αυτή συναντά σφοδρές αντιδράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στην απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως εξής:

1) Να απευθυνθεί στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των 8 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Ιδρύματος με την προτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του Νόμου 4009/2011 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους, που βρίσκεται σε αντίθεση με τις ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου, της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Συλλόγων του Ιδρύματος, όπως και την προσφυγή του Ιδρύματος στο Συμβούλιο Επικρατείας.

2) Να καλέσει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, αφού λάβουν υπόψη τους τις ασάφειες ως προς την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου, τις ασάφειες για τους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και τα γενικότερα σοβαρά οικονομικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, να αναβάλουν την εκλογική διαδικασία, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

3) Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η Οργανωτική Επιτροπή ανάδειξης μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρέπει να τηρήσει την ουδετερότητα που απαιτείται από το ρόλο της και να αποφεύγει δημόσιες παρεμβάσεις που πυροδοτούν αντιδράσεις και ένταση. Η μέχρι τώρα στάση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής ακυρώνει την επιβαλλόμενη από το Νόμο και την ακαδημαϊκή δεοντολογία αμεροληψία και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη της Συγκλήτου και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας απέναντί της ως προς το να εγγυηθεί τη διενέργεια αμερόληπτων εκλογών.

4) Να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να «παγώσει» τις διαδικασίες εκλογής των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της έντασης στα Πανεπιστήμια.

Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί την Πρυτανεία να αναδείξει με κάθε νόμιμο μέσο τις δυσλειτουργίες του Νέου Νόμου και τα αδιέξοδα που δημιουργεί στα ΑΕΙ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ