Έκτακτα μέτρα για τις επιχειρήσεις στα παράλια

paralia epirou

Έκτακτες ρυθμίσεις για στήριξη παραθαλάσσιων ή παραποτάμιων και παραλίμνιων επιχειρήσεων, κατά την θερινή περίοδο, φέρνει το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα λαμβάνει και μέτρα ενίσχυσης των δήμων στα παράλια της χώρας.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή:

1. Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, ή λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία.

Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις, αποδίδεται κατά 70% στον οικείο ΟΤΑ και μόνο το 30% στο Δημόσιο.

Ειδικά για φέτος καταβάλλεται μόνον το 60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

2. Παραχώρηση απλής χρήσης: Παραχωρείται με αντάλλαγμα, χωρίς δημοπρασία, η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, σε επιχειρήσεις όμορες προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό.

Και συγκεκριμένα:

σε ξενοδοχειακά καταλύματα,

σε οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),

σε κέντρα αναψυχής,

σε ναυταθλητικά σωματεία, καθώς και

σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα

Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) κλπ.

Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», τότε πριν την παραχώρηση απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση δικαιώματος επί του ακινήτου και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.

3. Παράταση για έναν χρόνο για καθ’ υπέρβαση κατασκευές: Έργα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης, μπορούν -υπό όρους- να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών.

Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάμπινγκ, άλλα τουριστικά καταλύματα καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ