Ευκαιρία για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών

dimarxeio_1Στη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουνίου και δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλους όσους οφείλουν χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 10 χιλιάδες αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75 χιλιάδες όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

«Πρόκειται για μία μεγάλη ευκαιρία που έχουν εκατοντάδες συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν οφειλές πολλών ετών προς το Δήμο και μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να τις καλύψουν. Τους καλούμε λοιπόν, τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος να την εκμεταλλευτούν, καθώς εκτίμησή μας είναι ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρξει άλλη καλύτερη ρύθμιση. Αξίζει δε να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη, είναι η πλέον ευνοϊκή που θα μπορούσε να υπάρξει με πολλά πλεονεκτήματα για όσους οφείλουν ποσά, όπως είναι για παράδειγμα η διαγραφή των προσαυξήσεων και η καταβολή μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης.

Ο κ. Μάντης ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών για τις περιπτώσεις που δεν υπάρξει ανταπόκριση στη ρύθμιση θα προβεί και σε ενέργειες πέραν της στέρησης της φορολογικής ενημερότητας όπως είναι η δικαστική διεκδίκηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η ρύθμιση και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο όλοι οι οφειλέτες του Δήμου έχουν χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών προκειμένου να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους.

Η ρύθμιση και η καταβολή γίνεται ως εξής:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Σε δύο έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γ) Σε δεκατρείς έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

δ) Σε είκοσι πέντε έως τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

ε) Σε τριάντα επτά έως σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

στ) Σε σαράντα εννέα έως εξήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων θα εξετάζεται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, με επισημείωση επί της υποβληθείσας αίτησης, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου.

Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ.

Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτησή της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ