Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα νέα μέτρα

souper market

Εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τις τροποποιήσεις που έγιναν στην προηγούμενη σχετικά με τα έκτακτα μέτραπροστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται για τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ κ.α.) ωράριο λειτουργίας έως τις 20.30, ενώ αναφέρεται ότι ειδικώς για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 θα υπάρχει αναστολή λειτουργίας κάθε εμπορικού καταστήματος που λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173). Επίσης αναλύονται ποια προϊόντα δεν μπορούν να πωλούνται πλέον από τα σούπερ μάρκετ.

Για τις σχολές οδήγησης και άλλες επιχειρήσεις συναφών με μεταφορές δραστηριότητες προβλέπονται

– Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3, εξαιρουμένων των αναγκών εκπαίδευσης και εξέτασης (θεωρητικής και πρακτικής) υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, με τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως πέντε (5) εκπαιδευόμενων.

• Αναστολή διενέργειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

• Στις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας έως τις 20.30.

Για τις Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών προβλέπονται:

– Αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων.

– Στις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας: α) μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα, β) προσέλευση μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και επίδειξη του σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα.

– Στις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας έως τις 20.30.

Οδηγίες δίνονται και για τις μετακινήσεις ειδικά μετά και τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που τίθεται σε ισχύ από σήμερα το βράδυ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ