Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΓΠΣ Λούρου

LOYROS_PLATEIAΔημοσιεύθηκε με το Αρ. Φ.Ε.Κ 185 Α.Α.Π ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής Ενότητας Λούρου (πρώην Δήμου Λούρου) ο οποίος έγινε με μελέτη από τον πρώην Δήμο Λούρου και εγκρίθηκε με την Αρ. 38948/2665 π.ε απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και – Δυτικής Μακεδονίας.

Το εγκεκριμένο πλέον Γ.Π.Σ Δ.Ε. Λούρου ορίζει :

•Δομικό σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης (οργάνωση και χωροθέτηση οικιστικών περιοχών, καθορισμός χρήσεων γής και κανονιστικές ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση με στόχο την συγκέντρωση ομοειδών χρήσεων με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος).

•Οργάνωση των χρήσεων και προστασία του περιβάλλοντος (οικιστική οργάνωση, ορισμός περιοχών προστασίας, ελέγχου και προστασίας της δόμησης, προστασίας και ανάδειξης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, λατομικών περιοχών, ορισμός περιοχής ΒΙ.ΠΑ. μέσης χαμηλής όχλησης, περιοχών λειτουργικής προστασίας και ανάδειξης αγροτικού τοπίου που θα επιτρέπονται εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, εσταυλισμένης και ημιεσταυλισμένης κτηνοτροφίας, ανάδειξης περιοχών ανάπτυξης τουρισμού ήπιας μορφής, προστασίας πηγών, βόσκησης κ.λ.).

· Ρυθμίσεις για την Πολεοδομική οργάνωση – πολεοδόμηση των οικισμών •Υποδομές (οδικό δίκτυο, Ύδρευση, Αποχέτευση, Διαχείριση απορριμμάτων, Ενέργεια)

•Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ.

Ο εγκεκριμένος πλέον Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός ο οποίος αφορά την Δημοτική Ενότητα Λούρου (οικισμοί Λούρος, Νέος Ωρωπός, Στεφάνη, Νέο Σφηνωτό, Κάτω Κοτσανόπουλο, Άνω Κοτσανόπουλο, Άνω. Ράχη, Βρυσούλα, Κάτω Ρευματιά Ρευματιά, Σκιαδάς Αλώνι, Κοντάτες και Τρίκαστρο) ο οποίος ήταν πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας είναι «εργαλείο» ανάπτυξης για όλη την περιοχή του πρώην Δήμου Λούρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ