Διαφανής η επιδότηση μικρών επιχειρήσεων

gkise-xrimataΝέα ρύθμιση με την οποία διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στη διαδικασία επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή μετά την παρέμβαση της Συνηγόρου του Πολίτη, κυρίας Ελένης Σπανού.

Η διάταξη αφορά τις συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και Τραπεζών.

«Με τη νέα ρύθμιση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη «λαμβάνονται μέτρα για τη διαφύλαξη της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των πολιτών ενώπιον φορέων δημόσιας εξουσίας, τα οποία οφείλουν να χορηγούν παροχές χωρίς διακρίσεις».

Συγκεκριμένα, στις συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών, ενσωματώθηκε πρόσφατα, η εξής διάταξη:

«Η Τράπεζα διεκπεραιώνει τα αιτήματα των πολιτών τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η Τράπεζα εξασφαλίζει για το κάθε αίτημα τη σειρά χρονικής προτεραιότητας, αναπτύσσοντας σύστημα στην εσωτερική της διαδικασία, με το οποίο κάθε αίτημα λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία ή άλλο τρόπο, ο οποίος εξασφαλίζει τη χρονική προτεραιότητα. Η Τράπεζα διεκπεραιώνει τα αιτήματα σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας. Η Τράπεζα, όποτε απαιτηθεί, πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την περίπτωση που βάσιμα αιτήματα που χρονικά προηγούνται δεν ικανοποιήθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων».

Το 2010, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε στείλει στον υπουργό Οικονομίας, Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας πόρισμα σύμφωνα με το οποίο, στις περιπτώσεις που η διαδικασία έγκρισης της ένταξης σε προγράμματα εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου ανατίθεται σε Τράπεζες, θα πρέπει να διασφαλίζονται από αυτές οι αρχές της ισότητας, της χρονικής προτεραιότητας και της αμεροληψίας.

Τον Ιούλιο 2011, μετά από μακρά συνεργασία με εκπροσώπους του ΕΤΕΑΝ και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το ΕΤΕΑΝ και ενσωματώθηκαν στις συμβάσεις συνεργασίας με τις Τράπεζες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ