Αρωγός της Ριζαρείου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

riareios sxoli

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συντάσσεται με το αίτημα της Χειροτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για την ένταξή της στις θεσμοθετημένες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη λειτουργία της ως Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης.

Η Χειροτεχνική Σχολή του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής παρουσιάζει στοιχεία μοναδικότητας όσον αφορά τη διδασκαλία της χειροτεχνίας αλλά και μια ενεργό δράση ως προς την προώθηση του λαϊκού μας πολιτισμού.

Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις της Σχολής σε συνδυασμό με τα προγράμματα σπουδών που έχει καταρτίσει, έχουν διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας πιστοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα αντικείμενα της υφαντικής τέχνης και των προϊόντων χειροτεχνίας.

Επιπλέον, η συμβολή της Σχολής στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής είναι πολύτιμη και αποτυπώνεται τόσο ως προς τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών όσο και ως προς την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης, εκπληρώνοντας την αποστολή ενός από τα πιο ενεργά Εθνικά Κληροδοτήματα της χώρας μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ