Αρχαιοφύλακες χωρίς επίδομα εποχικότητας

nikopoli

Αρχαιοφύλακες, εργαζόμενοι με συμβάσεις ΙΔΟΧ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μένουν χωρίς επίδομα εποχικότητας, καθώς τους το αρνείται ο ΟΑΕΔ.

Το θέμα απασχολεί και δεκάδες εργαζόμενους στις ΕΦΑ Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων των ΙΕΚ με την ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», το 2020 οι συμβάσεις ξεκίνησαν αργότερα από το κανονικό λόγω της πανδημίας και πολλά μέλη του Συλλόγου δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για να λάβουν το επίδομα τακτικής ανεργίας, γι’ αυτό το λόγο και υπέβαλλαν στον ΟΑΕΔ αιτήσεις για επιδότηση ως εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις.

Παρ’ ότι από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων χορηγήθηκε στους μισθωτούς Βεβαίωσή Εποχικότητας, (όπου συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις) στην πράξη πολλές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στην προσπάθεια τους να χορηγήσουν το εν λόγω επίδομα με βάση την ευνοϊκή ρύθμιση που θέτει η διάταξη της περ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1545/85 (100 ημέρες εργασίας στο 12μηνο) συνάντησαν δυσκολίες σχετικά με το χαρακτηρισμό ορισμένων Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων  ως “εποχικές εγκαταστάσεις”, με αποτέλεσμα να προβούν σε άνιση μεταχείριση των μισθωτών αυτών οι οποίοι τελικά δεν έλαβαν το επίδομα εποχικώς εργαζομένων».

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα «κριτήρια χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως εποχιακής», που συνδέουν τον ορισμό της εποχικής επιχείρησης με τη λειτουργία αυτής σε «κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές». Τα παραπάνω ορίζονται σε μια εγκύκλιο που έχει συνταχθεί πριν από 30 περίπου χρόνια. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, που ερμηνεύοντας κατά γράμμα την παραπάνω εγκύκλιο, αρνούνται τη χορήγηση του επιδόματος σε εργαζόμενους ακόμα και σε εργαζόμενους εντός της Αττικής, καθώς κρίνουν ότι πολλά μεγάλα μουσεία ή αρχαιολογικοί χώροι, όπως αυτά των Αθηνών (ΕΑΜ, ΝΜΑ, ΕΦΑπΑ, Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Θεσσαλονίκης  κ.τ.λ.) ανήκουν σε «μη εξόχως τουριστικές περιοχές» και κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εργαζόμενοι σε εποχικές εγκαταστάσεις.

Ο Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων ΙΕΚ στην ειδικότητα των αρχαιοφυλάκων ζητά από την κυβέρνηση την έκδοση οδηγίας προς τους κατά τόπους ΟΑΕΔ που να διορθώνει αυτόν τον αναχρονισμό, «ώστε το επίδομα εποχικής εργασίας να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που συμπληρώνουν τα τυπικά κριτήρια για αυτό, αποσυνδέοντας το χαρακτηρισμό της εποχικής εγκατάστασης του Μουσείου από το γεωγραφικό τόπο λειτουργίας αυτού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ