Απορρίφθηκαν οι προσφυγές για τα όρια του Παπίγκου

papigko zagori

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας η προσφυγή που είχε καταθέσει ο Λεωνίδας Τσουμάνης και έξι ακόμη δημοτικοί σύμβουλοι κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου για την διόρθωση και διευκρίνιση των ορίων του οικισμού του Παπίγκου.

Πρόκειται για μία απόφαση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των κατοίκων όμως είχε τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Κοινότητας και στη βάση αυτής προχώρησε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην απόφαση της Αποκεντρωμένης με την οποία απορρίπτονται οι προσφυγές των αιτούντων είναι ότι θεωρεί πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα αλλά είναι γνωμοδοτικού περιεχόμενου.

Ουσιαστικά είναι αυτή που εκκινεί την διαδικασία διόρθωσης και τακτοποίησης των ορίων του οικισμού κάτι που πρέπει να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα.

«Καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα (απλή γνώμη) δεν προσβάλλεται παραδεκτά με ειδική διοικητική προσφυγή και συνεπώς η κρινόμενη προσφυγή πρέπει για το λόγο αυτό να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα» αναφέρει στην απόφασή της η Αποκεντρωμένη.

Επικαλείται επίσης έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου στο οποίο επισημαίνεται ότι αν από την μελέτη που θα εκπονηθεί με δαπάνες των αιτούντων και θα κατατεθεί για έλεγχο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκύψει ότι υπάρχουν ασάφειες και σφάλματα σχετικά με την οριοθέτηση του οικισμού τότε θα κληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σχετική ειδικά αιτιολογημένη απόφαση και εν συνεχεία η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα αρμόδια όργανα για την έκδοση ή μη Προεδρικού Διατάγματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ