Αντιρρήσεις του ΤΕΕ για το ΠΔ Λίμνης

LIMNH_IOAΑντιρρήσεις για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης, εκφράζει το ΤΕΕ Ηπείρου, σημειώνοντας μάλιστα ότι οι προτάσεις που είχε καταθέσει δεν συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο που πρόσφατα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το ΤΕΕ, το οποίο συζήτησε το θέμα, σημειώνει ότι η γενική φιλοσοφία του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος παραμένει η ίδια. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Το πλήθος των ζωνών και των χρήσεων, ενώ έπρεπε να απλοποιηθεί και να είναι αυτές ιδιαίτερα σαφείς και συγκεκριμένες, εξακολουθούν να είναι χαοτικές και αλληλεπικαλυπτόμενες.

Στις ζώνες των περιοχών που χρήζουν αυξημένης προστασίας, οι χρήσεις και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες πρέπει να προσδιοριστούν πιο διακριτά και αυστηρά ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα αμφισβήτησης και πιθανής τροποποίησης από μεταγενέστερους (υποκείμενους) σχεδιασμούς.

Το Π.Δ. πρέπει να στοχεύει περισσότερο, αν όχι αποκλειστικά, στην προστασία της λίμνης και του ευρύτερου αυτής περιβάλλοντος και όχι σε θέματα χωροταξικά ή ανάπτυξης. Έτσι η θεσμοθέτηση των χρήσεων πρέπει να γίνεται στην προκειμένη περίπτωση με βάση την ρύπανση και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και όχι με κριτήρια χωροταξικά ή αναπτυξιακά. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αναγνώριση, ο χαρακτηρισμός και η θεσμοθέτηση των ζωνών αυτών προηγείται και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για σχεδιασμούς ρύθμισης και χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Σχετικά με τις αναφορές στο Σχ.Π.Δ. για το αεροδρόμιο θα θέλαμε σαν βασική παρατήρηση να αναφέρουμε ότι η ασφαλής λειτουργία του αεροδρομίου διέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο τρόπος με τον οποίο τίθενται οι περιορισμοί, στην παρ. iv των γενικών διατάξεων του σχεδίου, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, είναι τουλάχιστον ατυχής και επικίνδυνος. Πρέπει η παράγραφος αυτή να αφαιρεθεί από το κείμενο.

Το ΤΕΕ\ΤΗ είναι γνωστό ότι συμμετείχε από την αρχή, ως επιστημονικός – κοινωνικός φορέας στη διαβούλευση του Σχ.Π.Δ., καταθέτοντας κάθε φορά τις απόψεις του με στόχο τη σωστή διαχείριση και προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων του λεκανοπεδίου.

Με τον ίδιο στόχο συμμετέχει και τώρα, πιστεύοντας ότι θα συμβάλει ώστε σύντομα το Π.Δ. να θεσμοθετηθεί και έτσι να προστατευθεί με τον πλέον καλύτερο τρόπο η λίμνη και η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το ίδιο να πράξουν και οι άλλοι φορείς όσο το δυνατόν συντομότερα και ιδίως αυτοί που έχουν εκτελεστική εξουσία και των οποίων οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές. Η έως τώρα χρονική καθυστέρηση κατάθεσης προτάσεων από μέρους τους αποτελεί άλλοθι για τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για την σημαντική καθυστέρηση θεσμοθέτησής του με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Αναμένουμε από την ηγεσία του Υπουργείου να πράξει άμεσα το αυτονόητο, δηλαδή αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη και επιδεικνύοντας έμπρακτα πλέον την πολιτική βούληση, λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα εκφρασθείσες απόψεις των τοπικών φορέων, να δώσει εντολή στην συντακτική ομάδα να προχωρήσει σύντομα στις διαδικασίες έκδοσής του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ενθαρρύνει την προώθηση ενεργειών που επιφέρουν καθημερινά αποτελέσματα μη αναστρέψιμα με σημαντικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ