Ανοίγει ο θαλάσσιος δρόμος για την μεταφορά αστικών απορριμμάτων!

Μία ακόμη τροπολογία έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αυτή την φορά, προκειμένου να ρυθμίσει την θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων! Η τροπολογία σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να δείχνει αδιάφορη για την Ήπειρο, όμως μπορεί το περιεχόμενό της να αποδειχθεί ουσιαστικό. Κι αυτό επειδή είναι δεδομένη η πρόθεση των φορέων της Κέρκυρας και έχει εκφραστεί επίσημα πριν μερικούς μήνες για την μεταφορά των απορριμμάτων τους στην Ήπειρο.

Στην Κέρκυρα η κατάσταση παραμένει εφιαλτική, με το νησί να βουλιάζει στα σκουπίδια και τα επεισόδια αστυνομίας και κατοίκων στην Λευκίμη να είναι καθημερινά.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να διαχειριστούν το πρόβλημά τους και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την παρουσίαση της εν λόγω τροπολογίας ανέφερε ότι πρόκειται για ρύθμιση που διευκρινίζει τους όρους για την θαλάσσια μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων, και ειδικότερα επιλύει το θέμα της μεταφοράς των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων.

Όπως είπε, η διάταξη αποσαφηνίζει ότι επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια επιβατηγών πλοίων στις εξής περιπτώσεις:

α) εφόσον το προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

β) όταν γίνεται προς τον σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

γ) όταν προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης που εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πρόκειται για ρυθμίσεις ουσιώδους σημασίας για την άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ, αλλά και την αποτροπή δημιουργίας νέων, ιδίως σε νησιωτικές Περιφέρειες. Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών “έχει δημιουργεί ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, στον Φιλόδημο, ώστε οι εναπομείναντες, λίγοι πλέον, ΧΑΔΑ να ενταχθούν σε χρηματοδότηση εντός του 2018, και να αποκατασταθούν”, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος προσθέτοντας ότι η χώρα μας κατέβαλλε για χρόνια υψηλά πρόστιμα σχετικά με τη λειτουργία των ΧΑΔΑ, ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα η εξαμηνιαία χρηματική ποινή έχει μειωθεί κατά 73%.

Τέλος, ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών όρων κατά την μεταφορά των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων ο Αν. ΥΠΕΝ, ενημέρωσε ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η οποία ρυθμίζει όλα τα ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου των οχημάτων μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην υλοποίηση των δράσεων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και στην κατασκευή έργων με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ώστε να μην υπάρχει ανάγκη μεταβατικών λύσεων, όπως η θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ