Αναστέλλουν τις συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ οι ιδιώτες γιατροί

IATRIKHΟ Ιατρικός Σύλλογος Άρτας είχε αποφασίσει, σε εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία έλαβαν μέρος οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ., οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ ιατροί να προχωρήσουν σε επίσχεση-αναστολή των συμβάσεων τους έναντι του Οργανισμού, από την 1η Δεκεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, που υπογράφεται από τον Πρόεδρό του Αλέξανδρο Μάνο, αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με τον Π.Ι.Σ. και τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας η απόφαση αυτή ελήφθη διότι ο ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ με την υπέρμετρη καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων ποσών στους συμβεβλημένους ιατρούς πέραν των 19 μηνών έχουν καταστρατηγήσει τις δικές τους συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους ιατρούς και επειδή έχει ενσωματωθεί με τον ΕΟΠΥΥ υπάρχει αβεβαιότητα ως την καταβολή των ποσών αυτών (πλήρης απώλεια μεγάλου τμήματος του οφειλόμενου ποσού) και αβεβαιότητα όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας και τις συμβάσεις που θα επισυνάψει με τους ιδιώτες ιατρούς.

Παρόλο την επίσχεση-αναστολή των συμβάσεων θα συνεχίζεται από τους κλινικούς ιατρούς η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο ασφαλισμένος θα παίρνει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών από τον ιατρό, την οποία θα καταθέτει στον ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ για να εισπράξει το αντίστοιχο ποσό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ