Αναγνωρίστηκε η Διεπαγγελματική Κρέατος και κτηνοτροφίας

KAMP.10A

Αναγνωρίστηκε σε εθνικό επίπεδο της διεπαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση του Κρέατος και του τομέα της Κτηνοτροφίας» με τον διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια η «Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 54 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204). Αναγνωρίζεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 17,36% της συνολικής παραγωγής (μ.ο. τριετίας) και το 32,27% της μεταποίησης (μ.ο. τριετίας), στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος».

Επίσης, η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ