Ακτινογραφία στις νέες αντικειμενικές τιμές για τους οικισμούς της Ηπείρου

ioannina panor

Ο χάρτης των ακινήτων αλλάζει μετά τις αντικειμενικές τιμές που ανακοινώθηκαν και τις ζώνες που περιλαμβάνονται για πρώτη φορά. Σε πολλές περιοχές της Ηπείρου επέρχονται σημαντικές αυξήσεις ενώ λίγες φαίνεται ότι είναι αυτές στις οποίες γίνονται διορθώσεις ή και μειώσεις.

Ανάλυση των νέων αντικειμενικών τιμών σε όλη την Ήπειρο έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης κι απ’ αυτή προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση που διαμορφώνεται.

Π.Ε. Ιωαννίνων

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ -37 οικισμοί-

Οι τιμές Ζώνης κυμαίνονται από 450 Ε έως και 800 Ε.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην τ.κ. Συρράκου ύψους 800 Ε.

Η μικρότερη τιμή είναι στους οικισμούς Δάφνης και Ζωοδόχου Πηγής Πλατανούσαςύψους450 Ε.

Σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 21 οικισμούς παρέμειναν αμετάβλητες, σε 10 οικισμούςσημειώθηκε αύξηση, σε 3 οικισμούς σημειώθηκε μείωση,ενώ είχαμε και 3 νέες εντάξεις.  

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις έγιναν στην Δ.Ε. Κατσανοχωρίων.

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα,στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι τιμές παρέμειναν οι ίδιες.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ -110 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 400 Ε έως και 650 Ε.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην τ.κ. Αυγού με τιμή ύψους 650 Ε η οποία αυξήθηκε κατά 50 Ε σε σχέση με την προηγούμενη.

Σε τέσσερις (4) οικισμούς και συγκεκριμένα δυο (2) του τ.κ Ασπροχωρίου και δυο (2) της τ.κ. Παρδαλίτσας, έχουμε την μικρότερη τιμή ύψους 400 Ε.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 65 οικισμούς παρέμειναν αμετάβλητες, σε 32 οικισμούς σημειώθηκε μείωση, σε 8 οικισμούς σημειώθηκε αύξηση, ενώ είχαμε και 5 νέες εντάξεις.  

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι τιμές μειώθηκαν.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ -51 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 450 έως και 1100 ευρώ

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην τ.κ. Πάπιγκου ύψους 1100 Ε.

Η μικρότερη τιμή είναι στην τ.κ. Αγίας Παρασκευής ύψους 450 Ε.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 29 οικισμούς παρέμειναν αμετάβλητες,σε 16 οικισμούς σημειώθηκε αύξηση, σε 5 οικισμούς σημειώθηκεμείωση,ενώ είχαμε και 1 νέα ένταξη.  

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι υψηλές τιμές που υπήρχαν σε πολλές περιοχές,παρέμειναν οι ίδιες ενώ σημειώθηκε και αύξηση των τιμών.

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ -80 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 450 Ε έως και 1050 Ε.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στον οικισμό Αμπελάκια τηςτ.κ. Αγίου Ιωάννη με τιμή ύψους 1100 Ε, τιμή η οποία αυξήθηκε κατά 50 Ε σε σχέση με την προηγούμενη τιμή.

Υψηλές τιμές παρέμειναν στην τ.κ. Ελεούσας με 1050 Ευρώ στην Α` Ζώνη, ενώ αυξήθηκε και η τιμή της Γ` Ζώνης κατά 100 Ευρώ και ειδικότερα από 850 Ε ανέρχεται πλέον σε 950 Ε.

Η μικρότερη τιμή είναι στην τ.κ. Δοβλάς με τιμή ύψους 450 Ε.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 40 οικισμούς παρέμειναν αμετάβλητες, σε 23 οικισμούς σημειώθηκε μείωση και σε 17 οικισμούς σημειώθηκε αύξηση.

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι έχουμε πολλές μικρές μειώσεις και μικρές αυξήσεις των 50 Ευρώ σε πολλές τοπικές κοινότητες.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ -83 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 500Ε έωςκαι 1600 Ε.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην πόλη τωνΙωαννίνωνστην Α ζώνη με τιμή1600 Ε, τιμή η οποία αυξήθηκε κατά 200 Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη τιμή.

Όλες οι Ζώνες της τ.κ. Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών [από Α έως ΙΣΤ] αυξήθηκαν από 50 Ευρώ έως και 200 Ευρώ.

Όλες οι Ζώνες της τ.κ. Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών αυξήθηκαν από 200 έως 250 Ευρώ.

Επίσης αυξήθηκαν οι τιμές στα Καρδαμίτσια κατά 200 Ευρώ και στο Νεοχωρόπουλο κατά 200 Ε.

Υψηλές τιμές παρέμειναν στο Νησί με τιμή 1300 Ε, στον Άμμο Μαρμάρων με τιμή 1050 Ε, στα Κάτω μάρμαρα με τιμή 1050 Ε,

Μειώθηκαν οι Τιμές σε τ.κ. Αμφιθέας και Λιγγιάδων κατά 100 Ε και στην τ.κ. Πεδινής κατά 50 Ε.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 41 οικισμούς αυξήθηκαν, σε 28 οικισμούς παρέμειναν αμετάβλητες και σε 14 οικισμούς μειώθηκαν.

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι τιμές αυξήθηκαν και μάλιστα σε αρκετές περιοχές κατά 200 Ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ -49 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 400 Ε έως και 600 Ε.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην τ.κ. Κλειδωνιάς ύψους 650 Ε.

Η μικρότερη τιμή είναι στην τ.κ. Κεφαλοχωρίουύψους 400 Ε.

Οι τιμές στις Β` και Γ` Ζώνες της τ.κ. Κόνιτσας μειώθηκαν.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 29 οικισμούςμειώθηκαν, σε 18 οικισμούς παρέμειναν αμετάβλητες και σε 2οικισμούς αυξήθηκαν.

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι τιμές μειώθηκαν.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ -28 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 500 έως 1150 ευρώ.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην Α Ζώνη της τ.κ. Μετσόβου ύψους1150 Ε η οποία αυξήθηκε κατά 100 Ευρώ.

Η μικρότερη τιμή είναι στην τ.κ. Μικρού Περιστερίου ύψους 450 Ε.

Όλες οι Ζώνες της τ.κ. Μετσόβου αυξήθηκαν από 150 έως 200 Ευρώ.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 14 οικισμούςαυξήθηκαν,  12 παρέμειναν αμετάβλητες και έχουμε και 2 νέες εντάξεις.

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι τιμές αυξήθηκαν.

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ -66 οικισμοί-

Οι τιμές κυμαίνονται από 450 έως 700.

Η μεγαλύτερη τιμή είναι στην τ.κ. Καλπακίου με τιμή ύψους700Ε, η οποία αποτελεί αύξηση κατά 50 Ε.

Η μικρότερη τιμή είναι στην τ.κ. Κάτω Μερόπης με τιμή ύψους450 Ε.

Οι περισσότερες τιμές Ζώνης μειώθηκαν κατά 50 Ε ή 100 Ε και αρκετές έμειναν σταθερές.

Στον Δήμο συνολικά οι Τιμές Ζώνης σε 29 οικισμούςμειώθηκαν, σε 30 παρέμειναν αμετάβλητες και σε 6 οικισμούς αυξήθηκαν.

Συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές, κατά κανόνα, στο σύνολο του Δήμου παρατηρείται ότι οι τιμές μειώθηκαν.

Π.Ε Άρτας

Παρατηρούνται πάρα πολλές νέες εντάξεις οικισμών στις ΔΕ Αμβρακικού 12 συνολικά, Δ.Ε. Βλαχέρνων 4 συνολικά, Δ.Ε. Ξηροβουνίου 11 συνολικά, Δ.Ε. Φιλοθέης 5 συνολικά και σε όλο τον Δήμο Γεώργιου Καραϊσκάκη 50 περίπου.

Η μεγαλύτερη τιμή παρατηρείται στην Α` Ζώνης της πόλης της Άρτας με τιμή Ζώνης ύψους 1.250 Ε με αύξηση κατά 100 Ευρώ.

Η μικρότερη τιμή ύψους 350 Ε είναι στον Δήμο Γεώργιου Καραϊσκάκη της τ.κ. Βελεντζίκου.

Π.Ε Θεσπρωτίας

Παρατηρούνται μερικές νέες εντάξεις οικισμών στην ΔΕ Μαργαριτίου 6 συνολικά και στην ΔΕ Συβότων 4 συνολικά του Δήμου Ηγουμενίτσας, στον Δήμο Σουλίου 19 συνολικά και στον Δήμο Φιλιατών 22 συνολικά.

Η μεγαλύτερη τιμή παρατηρείται στην Α` Ζώνη της πόλης της Ηγουμενίτσας με τιμή ύψους 1.100 Ε η οποία παρέμεινε σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη τιμή και στην τ.κ. Συβότων με τιμή ύψους 1.100 Ε.

Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στην Περιοχή της τ.κ. Ψάκας ύψους 400 Ε.

Π.Ε Πρέβεζας

Παρατηρούνται πάρα πολλές νέες εντάξεις οικισμών στον Δήμο Ζηρού 32 συνολικά Δ.Ε. Γοργόμυλου και στον Δήμο Πρέβεζας 29 συνολικά.

Η μεγαλύτερη τιμή παρατηρείται στην Α` Ζώνη της πόλης της Πρέβεζας με 1250 ευρώ με αύξηση 150 Ευρώ και στην Α` Ζώνη της Πάργας με τιμή ύψους 1.300 Ε με αύξηση κατά 200 Ευρώ.

Η μικρότερη τιμή παρατηρείται στην Περιοχή της τ.κ. Γοργόμυλου ύψους 450 Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ