Πιστοποίηση για όλα τα ζωικά προϊόντα με το Agro 7

STABLOS_PROBATAΤη δυνατότητα για όλα τα ελληνικά ζωικά προϊόντα να πιστοποιηθούν για το γεγονός ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές δίνει το νεοσύστατο πρότυπο Agro 7.

Τη δυνατότητα για όλα τα ελληνικά ζωικά προϊόντα να πιστοποιηθούν για το δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές δίνει το νεοσύστατο πρότυπο Agro 7.

Σε διευκρινιστικές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρότυπο AGRO 7, σε ότι αφορά στις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε ότι «πρωταρχικός στόχος της πολιτικής μας στο τομέα των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων είναι η στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και η ασφαλής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και τις μεθόδους παραγωγής τους».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο απαιτήσεων και προτεραιοτήτων για την επισήμανση των τροφίμων και στην κατεύθυνση αυτή η σύγχρονη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή οφείλει να στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας».

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζοντας τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την εμφάνιση και την εξάπλωση της γενετικής τροποποίησης ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύνταξης και έκδοσης προδιαγραφών για την επισήμανση των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές, διευκρίνισε ο υπουργός και συμπληρώνει ότι με απόφαση του νεοσύστατου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» αρμόδιου για την έκδοση προδιαγραφών ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα, εγκρίθηκε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές».

«Το πρότυπο AGRO 7 αποτελεί ένα ακόμα βήμα στήριξης της απόφασης του καταναλωτή να επιλέγει ελεύθερα την ποιότητα της διατροφής του αλλά και του Έλληνα παραγωγού να αποδεικνύει την αξία της ποιοτικής ανωτερότητας των προϊόντων που παράγει, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους», προσθέτει ο κ. Σκανδαλίδης.

Απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες του προτύπου AGRO 7

Το πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εμπλεκόμενοι στην «αλυσίδα» παραγωγής, γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση, στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και η οποία επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή τους προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν το εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.

Δέκα απαιτήσεις

Το πρότυπο AGRO 7 οργανώνεται σε δέκα ενότητες απαιτήσεων:

1. Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών

2. Απαιτήσεις για την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής

3. Απαιτήσεις για την εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής

4. Απαιτήσεις για την εκτροφή ιχθύων θαλασσοκαλλιέργειας

5. Απαιτήσεις για την επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος

6. Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών

7. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία κρέατος

8. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία αυγών

9. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία ιχθύων

10. Απαιτήσεις για τα σημεία πώλησης κρέατος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ