Αφαιρούνται δικαιώματα από τις αντιπολιτεύσεις των δήμων

ypes

Το δικαίωμα που είχαν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εγείρουν κατεπείγοντα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπαίνει στο περιθώριο..

Το δικαίωμα αυτό αφαιρείται με νέα διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για το άρθρο 42 που διαγράφει από την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα που είχαν οι Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, να εγείρουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερησίας διάταξης επικαλούμενη λόγους «διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου»!

Συγκεκριμένα προβλέπει:

«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ