Άδειες για 70 αιολικά, 59 φωτοβολταϊκά και 98 υδροηλεκτρικά στην Ήπειρο!

aioliko

Στοιχεία στη Βουλή κατέθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια αποκαλυπτικά της πλειοδοσίας αιτήσεων για άδειες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει μέχρι τώρα 5.600 άδειες σε όλη την χώρα και σε όλες τις τεχνολογίες (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία, υβριδικά, ηλιοθερμικά).

Άδειες λειτουργίας έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής μόνο για το 14% από το σύνολο των αιτήσεων.

Το 4% βρίσκεται στο στάδιο της άδειας εγκατάστασης και ένα επίσης 14% στο στάδιο έκδοσης περιβαλλοντικών όρων.

Εκτίμηση είναι ότι από το σύνολο των αδειών που έχει δοθεί μόνο ένα μικρό ποσοστό θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΡΑΕ, στην Ήπειρο έχει δοθεί άδεια παραγωγής για 70 αιολικά με συνολική ισχύ 1311,45 MW, για 59 φωτοβολταϊκά με ισχύ 1263,92 MW, για 98 υδροηλεκτρικά με ισχύ 218,72 MW και τέλος για οκτώ μονάδες βιομάζας με ισχύ 18 ΜW.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει καμία άδεια για γεωθερμία και ηλιοθερμικά έργα.

Η διοίκηση της ΡΑΕ υποστηρίζει στο υπόμνημα πως με την ανάρτηση στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ρυθμιστικής αρχής των περιοχών αποκλεισμού και ασυμβατότητας για τις αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη αδειοδότηση, συνυπολογίζοντας στοιχεία που μέχρι σήμερα αξιολογούνταν σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Έτσι, «θα ενισχυθεί το κύρος της αδειοδότησης των ΑΠΕ, καθώς οι ιδιαιτερότητες των περιοχών θα λαμβάνονται υπόψη εξαρχής, αποφεύγοντας την πρόκληση εντάσεων σε τοπικό επίπεδο, την άσκοπη δέσμευση ενεργειακού χώρου και την αλυσιτελή δαπάνη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τόσο από επενδυτές όσο και από δημόσιες αρχές».

Στο υπόμνημα της ΡΑΕ αναφέρονται αναλυτικά και οι διαγωνισμοί που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το 2025 με βάση το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών που εγκρίθηκε στα τέλη του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προβλέπεται πως θα διεξαχθούν τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία με συμμετοχή αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών ανά έτος, τουλάχιστον δύο ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες ανά έτος, τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδικής κατά περιοχή έως το έτος 2025, τουλάχιστον μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών σταθμών ΑΠΕ με αποθήκευση έως το έτος 2025.

Τέλος, προβλέπεται και μία κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), έως το έτος 2023, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας των χωρών αυτών με την Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ