426 εκατομμύρια στην Ήπειρο και πέντε στόχοι στο νέο ΕΣΠΑ

papanikolaou espa

Πέντε στόχοι, εννέα άξονες και 426 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία που συγκροτούν το πρόγραμμα της Ηπείρου για το νέο ΕΣΠΑ.

Τα πρώτα «αποκαλυπτήρια» του προγράμματος έγιναν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Εύη Παπανικολάου.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο σχέδιο που έχει σταλεί στο Υπουργείο και θα ακολουθήσει άτυπη διαβούλευση με τους ιθύνοντες της Ευρώπης. Με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπολογίζεται στο τέλος του χρόνου θα ξεκινήσει η εξειδίκευση του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός λοιπόν για τη νέα προγραμματική περίοδο ανέρχεται στα 426 εκατομμύρια ευρώ. Τα 362 εκατομμύρια προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και τα 63 αποτελούν την εθνική συμμετοχή.

Ο αρχικός προϋπολογισμός είναι σαφώς υψηλότερος από τον προϋπολογισμό με τον οποίο ξεκίνησε το τρέχον πρόγραμμα.

Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος για την Ήπειρο είναι οι ακόλουθοι:

-Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

-Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων με σκοπό την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας και η θωράκισή της έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

-Ενίσχυση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κινητικότητας ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά με σκοπό την ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταφορικών υποδομών για την αξιοποίηση και αποδοτική κινητικότητα ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά.

-Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

-Στήριξη βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση της χωρικής συνοχής και την μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε εννέα άξονες μεταξύ των οποίων είναι:

-Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομάις

-Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

-Ενίσχυση της κινητικότητας

-Ενίσχυση των υποδομών

-Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

-Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

-Τεχνική βοήθεια

Αξιοσημείωτο είναι ότι και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο χρηματοδοτούνται σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που αφορούν κατά κανόνα στους Δήμους.

Σημειώνεται πως πέρα από το Περιφερειακό πρόγραμμα η Ήπειρος θα έχει την δυνατότητα, σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων, να εντάξουν έργα και στα Τομεακά Προγράμματα που διαχειρίζονται τα Υπουργεία και σίγουρα είναι πιο ανταγωνιστικά.

Στο νέο ΕΣΠΑ επίσης θα χρηματοδοτούνται Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις. Ο Περιφερειάρχης δίνοντας ένα πρώτο στίγμα, μίλησε για Ολοκληρωμένα Χωρικά στην περιοχή του Σουλίου αλλά και για τις Ιαματικές Πηγές στην Ήπειρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ