Μέχρι 30/6 η απεμπλοκή της ΑΤΕ από θυγατρικές

dodoni1Στην πώληση όλων των συμμετοχών της στις θυγατρικές τόσο του αγροβιομηχανικού όσο και του χρηματοοικονομικού τομέα θα πρέπει να προβεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης η ATEbank.

Αυτό αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΤΕ θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες: 1) Πώληση μη χρηματοοικονομικών συμμετοχών: α) Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., β) Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών Α.Ε., γ) ΣΕΚΑΠ Α.Ε., και δ) Δωδώνη Α.Ε., 2)Πώληση χρηματοοικονομικών συμμετοχών: α) ΑΙΚΒanca Serbia, β) ΑΤΕbank Romania, και γ) First Business Bank.

3) Πώληση λοιπών υφιστάμενων συμμετοχών στις ακόλουθες εταιρείες: α) Ελληνικά Πετρέλαια, β) Ελληνικά Χρηματιστήρια, γ) Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), δ) Folli Follie, ε) Τράπεζα Πειραιώς, στ) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ), και ζ) Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ).

Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί σε σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών αγοραπωλησίας έως τις 30 Ιουνίου 2012 για οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιχειρήσεις, θα πρέπει να δώσει στον Εντολοδόχο Αποεπένδυσης αποκλειστική εντολή την 1η Ιουλίου 2012 να προβεί σε πώληση των συμμετοχών, ώστε να ολοκληρωθεί η εκποίηση τους μέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης.

Κατ’ εξαίρεση, θα δίδεται εξάμηνη παράταση στην ΑΤΕ, εφόσον αποδείξει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η αποτυχία πώλησης των συμμετοχών μέχρι την 30.06.2012 οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης των τιμών πώλησης που αναφέρονται ενδεικτικά στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω συμμετοχές θα μπορέσουν να πωληθούν επιτυχώς έως τις 31.12.2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ