16 Μαΐου, 2021

Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος

Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Μετά από μία δεκαετία αποκτά την πρώτη